Relacje inwestorskie
> Strona główna > Dla pracodawców > Case Studies > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

OPIS KLIENTA

Międzynarodowy koncern z branży logistycznej, który zajmuje się obsługą transportową oraz obsługą magazynów. Oferuje szeroką gamę rozwiązań logistycznych. Posiada oddziały w kilku krajach. W Polsce firma ma 2 oddziały. Wielkość zatrudnienia w jednym z nich wynosi około 400 osób. Firma posiada stosunkowo wysokie obroty w porównaniu do wielkości zatrudnienia.

OPIS PROBLEMU

Klient zgłosił potrzebę obsadzenia 350 stanowisk operatorów wózków widłowych. Nie są to stanowiska kluczowe z punktu widzenia strategii firmy, więc idealnym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie w systemie pracy tymczasowej. Pojawił się jednak problem czasu zatrudnienia; proces wdrożenia operatora wózkowego jest długotrwały, w myśl nowej ustawy okres jej wypożyczenia nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Dodatkowo Klient jest zainteresowany czasowym - w zależności od potrzeb – obsadzeniem stanowisk biurowych: recepcjonistki oraz tłumacze języka niemieckiego.

ROZWIĄZANIE

Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb Klienta zaproponowaliśmy obsługę w zakresie dwu usług Work Service.

Outsourcing personalny - wydzielenie na zewnątrz obsługi pracowników Klienta. W tym wypadku są to operatorzy wózków widłowych, którzy będąc nadal pracownikami firmy Klienta, przechodzą pod naszą opiekę w zakresie kompleksowej obsługi personalnej.

Praca tymczasowa - czasowe zatrudnienie i oddelegowanie na potrzeby Klienta (według nomenklatury wynikającej z nowej ustawy jest to pracodawca użytkownik – Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Tymczasowych; Rozdz. I, Art.2). Usługa ta dotyczy stanowisk średnio i wysoko wykwalifikowanych, w tym przypadku są to: recepcjonistki i tłumacze języka niemieckiego.

Pozostałe zamówienia są tylko i wyłącznie dodatkiem do podstawowej działalności.

Kluczową usługę w przypadku tego Klienta stanowi outsourcing personalny.

Wybór padł na outsourcing ze względu na chęć utrzymania przez okres wielu miesięcy stałej załogi. Proces wdrożenia pracownika jest długotrwały i dlatego konieczność jego zwolnienia po 18 miesiącach jest wykluczona (por. Ustawa; Rozdz. 2, Art. 20).

Mobilność i dyspozycyjność to cechy, które gwarantujemy Klientowi. Kluczową kwestią staje się odpowiedzialność po stronie Work Service w zakresie przygotowania pracowników do pracy. Dostosowując się do potrzeb Klienta prowadzimy szkołę operatorów wózków, dokształcając osoby które mają rozpocząć pracę.

Podczas trwającego 5 dni kursu specjaliści Work Service sprawdzają predyspozycje każdego

potencjalnego pracownika do wykonywania konkretnych czynności. Zakwalifikowany kandydat jest kierowany do bazy danych i w momencie zamówienia kierowany do pracy. Przed podjęciem pracy kandydat jest już również przeszkolony w zakresie BHP, posiada odpowiednio wymagane badania i może podjąć pracę natychmiast po wezwaniu. Umowa z pracownikiem jest podpisywana w dniu rozpoczęcia jego pracy.

Pierwszy tydzień jego pracy wypełniają szkolenia wewnątrzzakładowe zapoznające go ze stanowiskiem pracy.

Rozliczenie każdego miesiąca trwa około 24 godzin: nasi przedstawiciele w tym okresie spotykają się ze wszystkimi naszymi pracownikami, podpisują nowe umowy, zbierają karty czasu pracy, rozliczają pracownika lub zleceniobiorcę i podpisują rachunek. Drugiego dnia następnego miesiąca następuje rozliczenie kosztów i przesłanie faktury.

EFEKTY I KORZYŚCI

Nasza dotychczasowa współpraca z Klientem zaowocowała możliwościami dalszej, wspólnej wraz z Klientem, ekspansji; finalizujemy nowe kontrakty w innych miastach Polski.

Work Service jako firma świadcząca kompleksową obsługę doradczą, personalną i outsourcingową - wspiera Klienta swoim doradztwem w każdej sytuacji, szczególnie zaś Klient oczekuje pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Takim przykładem podejmowania natychmiastowych działań było przedstawienie Klientowi systemu motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: operator wózka widłowego, brygadzista oraz mistrz, wykonujących prace logistyczno – magazynowe. Zaproponowany system premiowy uzależnia uruchomienie funduszu premiowego od poprawy wskaźników efektywności gospodarki magazynowo–logistycznej oraz od indywidualnej oceny pracy każdego pracownika dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego. W efekcie fundusz premiowy będzie finansowany poprzez oszczędności jakie Klient uzyska na ponoszonych kosztach z tytułu występujących szkód.

 

Skontaktuj się z doradcą Work Service, aby omówić nasze dedykowane rozwiązania.

do góry
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×