Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > Dla pracodawców > Dobór personalny > Assessment / Development Center

Assessment / Development Center

AC / DC, klucz do wyzwolenia potencjału personelu

Usługi Assessment & Development Center umożliwiają naszym Klientom zdobycie przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku. Metoda Assessment Center (AC) pozwala na identyfikację kompetencji kandydatów o wyjątkowym potencjale, zaś metoda Development Center (DC) warunkuje ciągły rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji zatrudnionych pracowników. AC/DC stanowi element wieloetapowego procesu oceny kadr. Grupa potencjalnych kandydatów/pracowników poddawana jest szeregowi standardowych badań, w trakcie których zespół wyszkolonych asesorów Work Service dokonuje precyzyjnej obserwacji i oceny kompetencji wymaganych w pracy na danym stanowisku każdego kandydata/pracownika z osobna. Sprawdzone metody gwarantują precyzyjną ocenę zasobów ludzkich, na podstawie których Zarząd może dokonać trafnej selekcji kandydatów lub podjąć decyzję o dalszym rozwoju swoich pracowników.

Assessment Center (AC)

Odpowiednio zaprojektowane AC jest najbardziej obiektywną i dokładną metodą pomiaru potencjału zawodowego. Potwierdza to sukces odniesiony przez naszych doradców podczas rekrutacji kluczowego personelu dla setek naszych Klientów. Metoda AC integruje weryfikację wiedzy teoretycznej z umiejętnością jej praktycznego wykorzystania podczas symulacji pracy. Taki obraz kandydata pozwala zidentyfikować jego cechy charakterologiczne oraz inne ‘miękkie’ umiejętności, mające wpływ na jakość i wydajność pracy w zespole lub na pozycji lidera.

Kluczowymi elementami AC są obserwacja i ocena indywidualnej wydajności podczas wykonywania przez kandydata różnorodnych zadań specyficznych dla danego stanowiska pracy. Wykwalifikowani doradcy Work Service tworzą symulację zadań pracy tak, by jak najwierniej odzwierciedlały one umiejętności i zdolności newralgiczne dla określonego stanowiska. W trakcie symulacji nasi asesorzy dokonują precyzyjnej ewaluacji badanych kandydatów oceniając m.in. ich zdolności organizacyjne, komunikacyjne, perswazyjne i negocjacyjne, umiejętność pracy w zespole i grupowego podejmowania decyzji, a także postawy i zachowania kandydatów w sytuacjach kryzysowych.

Metoda AC, jako integralna część procesu rekrutacji, obniża rotacje pracowników, minimalizuje kosztowne błędy wynikające z nietrafnej selekcji pracowników i zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

 

Development Center (DC)

Metoda DC stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie HR do ujawnienia talentów i drzemiącego w pracownikach potencjału oraz do planowania i projektowania ścieżek rozwoju zawodowego wyselekcjonowanych pracowników firmy.

Identyfikuje mocne i słabe strony kluczowych pracowników, dzięki czemu umożliwia naszym Klientom skoncentrowanie wysiłków organizacji wokół rozwoju istotnych kompetencji i umiejętności swoich podwładnych, generujących zysk wymierny dla firmy.

DC to szczególnie efektywna metoda służąca realizacji długoterminowych celów polityki personalnej. Work Service w ścisłej współpracy z Klientem analizuje wyniki dostarczane przez DC, na ich podstawie identyfikuje luki w umiejętnościach i kompetencjach, ustala kryteria organizacyjne, a następnie określa jaki poziom zaangażowania jest wymagany od pracownika. Zespół Work Service omawia wyniki ewaluacji bezpośrednio z interesantem. Kompleksowy feedback do pracodawcy zawiera harmonogram i plan osobistego rozwoju pracownika w firmie.

 

Zakres usług:

 • Analiza stanowiska pracy – określenie kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku.
 • Identyfikacja, standaryzacja i klasyfikacja kompetencji i szczególnych cech behawioralnych (umiejętności, zdolności, wiedza, itp.);
 • Opracowanie indywidualnej metodologii badawczej;
 • Symulacje zadań;
 • Obserwacje prowadzone przez wyszkolonych asesorów;
 • Raportowanie – materiał bazowy dla budowania indywidualnej ścieżki kariery weryfikowanego pracownika;
 • Zalecenia/wskazówki co do dalszego rozwoju, etc.

 

Korzyści:

 • Obniżenie kosztownych błędów wynikających z nietrafnej selekcji i nieprawidłowych decyzji rozwojowych;
 • Sprawny i precyzyjny dobór kandydatów/pracowników o wyjątkowym potencjale;
 • Dostarczenie obiektywnych informacji o kompetencjach kandydatów/pracowników;
 • Bieżąca weryfikacja umiejętności praktycznych zadeklarowanych przez kandydatów;
 • Identyfikacja managerów o wysokim potencjale – umożliwienie podejmowania celnych decyzji w zakresie promocji i tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego;
 • Wypełnienie luk szkoleniowych w celu maksymalizacji wydajności pracowników;
 • Utrzymanie kluczowych pracowników.

 

Rzetelny Partner

Nasi doświadczeni konsultanci chętnie dzielą się swoją wszechstronną eksperiencją w zakresie metod Assessment & Development Center, zdobytą podczas owocnej współpracy z wiodącymi firmami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Długoterminowa współpraca z naszymi Klientami umocniła naszą pozycję na rynku krajowym. Dziś Work Service jest największą w regionie firmą świadczącą usługi outsourcingu personalnego. Posiadamy najliczniejszą w Polsce bazę wykwalifikowanych pracowników, skuteczne i sprawdzone procesy rekrutacyjne oraz najlepsze narzędzia raportowania. Procedury i inwestycje w najnowocześniejsze technologie IT gwarantują najwyższą jakość usług oraz płynną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami projektu.

Nasi Klienci wysoko cenią sobie nasze innowacyjne rozwiązania, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, jakie nam przyznano.

 

Skontaktuj się z doradcą Work Service i zasięgnij szerszych informacji o sprawdzonych metodach AC/DC dla Twojej aktywności HR.

do góry
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×