Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > Dla pracodawców > Outsourcing > Outsourcing usług kadrowo płacowych

Outsourcing usług kadrowo płacowych

Partnerstwo z Work Service popłaca

W ramach outsourcingu funkcji kadrowo-płacowej Work Service obniża koszty swoich Klientów, dzięki czemu mogą oni skoncentrować swoje zasoby i finanse wokół rozwijającej się działalności gospodarczej. Dlatego też dziesiątki naszych Klientów powierza nam realizację usługi Payroll.

Oferujemy elastycznie rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymogów. Klienci mogą wybrać zintegrowany pakiet usług (pełen outsourcing kadrowo-płacowy) lub indywidualnie wybrać między outsourcingiem funkcji personalnej lub naliczania płac.

Administracja kadr:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych), przestrzegając wymogów dot. raportowania oraz zgodnie z lokalnym prawem pracy,
 • Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • Rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
 • Przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń,
 • Monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • Reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 •  Przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.

 

Administracja płac:

 • Wprowadzenie bazy danych osobowych pracownika do programu księgowego,
 • Obliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • Obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
 • Przygotowanie i złożenie listy płac w Dziale Księgowości Klienta,
 • Naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  Naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 •  Przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, RMUA, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
 •  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 •  Przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • Wypłata wynagrodzeń dla pracowników w formie elektronicznych lub papierowych przelewów bankowych (w tym także przelewy do ZUS, US i innych instytucji). Przelewy realizowane są w sposób uzgodniony z Klientem, w ustalonym dniu każdego miesiąca, zgodnie z listą płac. Dysponując odpowiednim upoważnieniem, możemy dokonywać wypłat wynagrodzeń samodzielnie, z subkonta Klienta, w określonym przez niego terminie.

 

Dodatkowe usługi kadrowe: 

 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu pracy,
 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Audyt dokumentacji personalnej, gwarantujący zgodność z prawem pracy i innymi przepisami,
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT4R sprzed okresu obowiązywania umowy, na wezwanie odpowiednich urzędów,
 • Bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych Klienta
 • Świadczenie dodatkowych usług nie objętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy).

 

Zobacz na przykładzie naszego case study jak w praktyce działa ta usługa.

 

Korzyści:

 • Dostęp do naszej szerokiej wiedzy praktycznej w zakresie prawa podatkowego i kodeksu pracy. Aktywnie współpracujemy z Klientami, proponując wdrożenie nowych strategii w oparciu o prognozy zmian w prawie, mogących mieć bezpośredni wpływ na sektory takie jak m.in.: finanse, opieka zdrowotna, inżynieria wydobywcza,
 • Terminowa regulacja zobowiązań wobec pracowników i instytucji państwowych. Nasze nowoczesne zaplecze techniczne i szeroka baza pracowników umożliwia nam kompleksowe procesowanie list płac – bezbłędnie, na czas i niezależnie od fluktuacji pracowników,
 • Niezawodna jakość usług na stałym, wysokim poziomie. Zapewniamy ciągłość zatrudnienia, dzięki czemu niwelujemy wydatki m.in. na szkolenia nowych pracowników,
 • Stały monitoring i raportowanie 24/7. Świadczymy usług z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych (m. in. system Teta Personnel, CRM i opracowany przez nas WorkSpace),
 • Zwiększenie produktywności pracowników. Przekazując nam realizację funkcji kadrowo-płacowych, stali pracownicy mogą się skoncentrować na rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji.
 • Bezbłędne wywiązywanie się z powierzonych zadań. Niwelowanie kontroli z urzędów oraz podniesienie morale pracowników.
 • Poufność i bezpieczeństwo danych, potwierdzone certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych ISO 27001:2005. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 3 mln zł.
 • Czujemy się odpowiedzialni za biznes naszych Klientów. Mamy świadomość, że opóźnienia w przelewach lub niewywiązanie się z powierzonych nam obowiązków, może mieć skutki prawne dla naszych Klientów, a dla nas oznacza odpowiedzialność finansową.

 

Rzetelny Partner

Wiele lat doświadczeń w świadczeniu usług outsourcingowych, tysiące bezbłędnych deklaracji oraz encyklopedyczna znajomość obowiązującego prawa podatkowego i pracy, to gwarancja sprawnej, efektywnej i bezpiecznej realizacji usługi. Jesteśmy największą w regionie firmą świadczącą usługi outsourcingu personalnego. Posiadamy najliczniejszą w Polsce bazę wykwalifikowanych pracowników, skuteczne i sprawdzone procesy rekrutacyjne oraz najlepsze narzędzia raportowania.

Nasi Klienci wysoko cenią sobie nasze innowacyjne rozwiązania, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, jakie nam przyznano.

 

Skontaktuj się z nami w celu poznania wolnego od ryzyka rozwiązania w zakresie funkcji personalnej i płacowej.

do góry
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×