Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > O firmie > Aktualności > Work Service zakończył z sukcesem proces restrukturyzacji zadłużenia

Work Service zakończył z sukcesem proces restrukturyzacji zadłużenia

11.12.2018

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. z sukcesem zakończyła się jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku. Grupa Work Service S.A. pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Jest to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia warunków umów zawartych w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. W rezultacie finansowanie bankowe spółki zostaje przedłużone do końca marca 2020 r., a w przypadku obligacji do końca maja 2020 r. Zawarte umowy umożliwiają Grupie kontynuację procesu restrukturyzacji operacyjnej.

W poniedziałek doszło do wejścia w życie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, w rezultacie czego ostateczny termin spłaty zobowiązań bankowych został przedłużony do 31 marca 2020 r. Do tego dnia Work Service może korzystać z całości limitów kredytów obrotowych – które obecnie wynoszą ok. 110 mln zł – pozostałych po dokonanej na koniec października spłacie przez spółkę 104 mln zł zadłużenia w wyniku sprzedaży Exact Systems. Zawarcie umowy kredytowej było możliwe po spełnieniu przez Work Service warunków określonych w umowie z bankami zawartej 5 grudnia br. Jednym z warunków wejścia w życie aneksu było uzyskanie limitów faktoringowych na kwotę min. 55 mln zł, które zapewnią Grupie Work Service bieżącą płynność i możliwość bezpiecznego funkcjonowania w najbliższych miesiącach. Warunek ten został spełniony w poniedziałek i umożliwił wejście w życie aneksu z bankami.

 

W wyniku porozumienia obligatariusze instytucjonalni wszystkich serii – obejmując nowe emisje bądź zmieniając warunki istniejących – zostaną spłaceni w nowym terminie 29 maja 2020 r., przy czym spółka nie będzie zobowiązana do żadnej amortyzacji tych obligacji w trakcie trwania programu. Restrukturyzacja wszystkich serii obligacji odbyła się bez umorzeń (haircut) długu Work Service wobec obligatariuszy. Drobni obligatariusze indywidualni zostali w pełni spłaceni, wraz z zaległymi odsetkami, w tym odsetkami za zwłokę. Restrukturyzacja nie byłaby możliwa bez porozumienia z największymi obligatariuszami indywidualnymi, którzy zgodzili się na częściową spłatę swoich obligacji, a pozostałą kwotę w wysokości 1,6 mln zł rolowali na nowe obligacje i otrzymają ich spłatę do 29 maja 2020 r.

 

Spłata drobnych obligatariuszy indywidualnych oraz części dużych obligatariuszy indywidualnych odbyła się dzięki emisji obligacji nowej emisji, które w kwocie 7 mln zł objęli założyciele i mniejszościowi akcjonariusze Work Service S.A. – Panowie Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek. Wszystkie nowo emitowane serie obligacji oraz istniejąca seria o zmienionym terminie wykupu – zostały zabezpieczone pakietem zastawów oraz poręczeń udzielonych przez czeską i słowackie spółki Grupy Work Service.

 

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy negocjacje z kredytodawcami i kluczowymi obligatariuszami, w rezultacie których doszło do podpisania umowy kredytowej. Była to bardzo skomplikowana transakcja restrukturyzacji, ponieważ obejmowała jednoczesną restrukturyzację umów kredytowych, limitów faktoringowych, obligacji wobec inwestorów instytucjonalnych oraz obligacji wobec inwestorów indywidualnych. Jest to bardzo ważny krok w kierunku spłaty zobowiązań oraz realizacji strategii rozwoju naszej grupy. Konsekwentnie dążymy do zminimalizowania zadłużenia poprzez sprzedaż aktywów. Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowymi obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki. Rozmowy prowadzone od ponad miesiąca zakończyły się sukcesem przede wszystkim dzięki wysokim kompetencjom naszych doradców, którzy wspierają nas swoją wiedzą i fachowym podejściem na każdym kroku tego procesu – mówi Maciej Witucki, prezes zarządu, Work Service S.A.

 

Kluczowe dla sukcesu restrukturyzacji okazało się zaangażowanie firm faktoringowych – BGŻ BNP Paribas Faktoring, Coface Poland Factoring, Bibby Financial Services oraz Banku Millennium. Rolę doradcy finansowego w procesie restrukturyzacji zadłużenia Work Service pełni zespół z firmy doradczej PwC, na czele z Michałem Lewczukiem, dyrektorem w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji. Rolę doradcy prawnego dla Work Service pełni zespół kierowany przez Miłosza Gołębia, radcę prawnego, partnera w Clifford Chance.

do góry
GPW


iso9001
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×