Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Pensje w górę czy w dół? Umiarkowany optymizm Polaków Blisko dwukrotnie w porównaniu z początkiem roku zwiększył się ... więcej >
  • Marcin Piotrowicz objął z początkiem lipca br. stanowisko CFO Gi Holding Group w Polsce, międzynarodowej firmie z ... więcej >

Okresowe

Okresy zamknięte w 2022 roku

W poniższej tabeli podane zostały okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Gi Group Poland S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Okres zamknięty

1

Jednostkowy raport roczny za rok 2021

29.04.2022

od 2022-03-30 do 2022-04-28

2

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021

29.04.2022

od 2022-03-30 do 2022-04-28

3

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

31.05.2022

od 2022-05-01 do 2022-05-30

4

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

30.09.2022

od 2022-08-31 do 2022-09-29

5

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

29.11.2022

od 2022-10-29 do 2022-11-28

 

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego

 

 

 

do góry

zobacz wcześniejsze raporty:

Centrum prasowe

  • Gi Group, międzynarodowa agencja pracy i doradztwa personalnego, rozpoczyna kampanię wizerunkową adresowaną do osób ... więcej >
  • Gi Group zakończyła w połowie kwietnia br. rebranding Work Service, tym samym integrację w ramach jednej marki usług ... więcej >
  • Gi Group rozpoczyna kolejne działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uruchamiana przez Fundację Gi Group ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×