Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Gi Group

Przychody grupy kapitałowej Work Service nadal rosną. Nowa prognoza wyników.

13.11.2012

Trzy pierwsze kwartały 2012 roku przyniosły kolejny wzrost przychodów grupy Work Service do poziomu 540 mln PLN. Nowa prognoza wyników finansowych na koniec roku – po dokonaniu korekty – przewiduje wzrost przychodów o 26 proc. w stosunku do 2011 r. W minionych kwartałach spółka poniosła liczne koszty o charakterze inwestycyjnym, stąd niższy wynik netto.

W pierwszym półroczu 2012 zysk Grupy Kapitałowej Work Service wzrósł o połowę

21.08.2012

Pierwsze dwa kwartały 2012 roku okazały się rekordowe dla Grupy Kapitałowej Work Service, która odnotowała wzrost przychodów sięgający niemal 25% oraz zysków o ponad połowę w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie spółka Work Service z powodzeniem zadebiutowała na GPW i zrealizowała akwizycję IT Kontrakt.

Zarząd Work Service S.A. rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję

30.05.2012

Zarząd Work Service S.A. przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki rekomendację przeznaczenia na dywidendę za rok 2011 r. kwoty 5.000.000 zł, co daje 0,10 zł na jedną akcję. W całym 2011 roku Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała zysk netto na poziomie 22,29 mln złotych.

Work Service przejął spółkę IT Kontrakt

23.05.2012

Największa w Polsce spółka z sektora HR z powodzeniem zakończyła proces przejęcia pakietu większościowego IT Kontrakt, który jest największą firmą w Polsce specjalizującą się w leasingu informatyków i programistów. Jej włączenie do Grupy Kapitałowej Work Service pozwoli na wejście w zupełnie nowy obszar rynku.

Grupa Kapitałowa Work Service rekordowo rozpoczęła 2012 rok

14.05.2012

Pierwszy kwartał 2012 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Work Service wzrost zysku netto o niemal 60%, w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. W tym samym okresie przychody grupy zwiększyły się o 22,45% i osiągnęły poziom ponad 170 milionów złotych. Pod koniec kwietnia spółka Work Service udanie zadebiutowała na GPW osiągając w dniu debiutu wzrost ceny akcji 31,7%. W najbliższy ...

Work Service zadebiutował na GPW

25.04.2012

Akcje serii L Work Service S.A., lidera rynku usług personalnych w Polsce, zadebiutowały dziś na rynku podstawowym GPW. Cena praw do akcji na otwarciu wyniosła 6 zł. Kurs szybko zaczął piąć się w górę i po piętnastu minutach cena PDA wzrosła o ponad 33% notując poziomy 8 zł. Około godziny 12:00 kurs konsolidował się w okolicach 7 zł, przy wolumenie obrotu wynoszącym przeszło 178 tys. oraz ...

Work Service zadebiutuje 26 kwietnia na GPW

24.04.2012

Work Service, największa firma na polskim rynku usług personalnych, oferująca innowacyjne rozwiązania związane z elastycznymi formami zatrudnienia, doradztwem personalnym oraz outsourcingiem procesów biznesowych, zadebiutuje na rynku podstawowym warszawskiej GPW w czwartek, 26 kwietnia.

Work Service S.A. ustalił ostateczną cenę i liczbę akcji

20.03.2012

Ostateczna cena za akcję w ofercie publicznej Work Service S.A. została ustalona na poziomie 6,00 złotych. Po takiej cenie będzie można kupić akcje spółki zarówno w transzy instytucjonalnej jak i otwartej. Przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje dla inwestorów nastąpi w dniach 22 – 26 marca.        

Większe wpływy z oferty publicznej pomogą Work Service wejść na nowe rynki

01.03.2012

Ze względu na poprawiającą się sytuację na rynkach kapitałowych Work Service S.A. postanowił podnieść cenę maksymalną za swoje akcje do poziomu 7,50 zł. Spółka znalazła już pierwszego inwestora, który zagwarantował objęcie do 5 milionów akcji serii L. Środki pozyskane w wyniku pierwszej oferty publicznej Work Service planuje przeznaczyć na akwizycję IT Kontrakt oraz kolejnych firm działających w ...

Od 8 marca startują zapisy na akcje Work Service S.A.

14.02.2012

Zarząd Work Service S.A. podjął decyzję o realizacji oferty publicznej w marcu bieżącego roku. 7 marca zostanie podana ostateczna cena oraz liczba akcji, które będą oferowane w poszczególnych transzach.  

do góry
drukuj
wyślij znajomemu

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved