Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Dwucyfrowa poprawa wyników biznesowych i kontynuacja transformacji

Dwucyfrowa poprawa wyników biznesowych i kontynuacja transformacji

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku Grupa Work Service wypracowała o ponad 11% wyższe przychody niż przed rokiem, które osiągnęły poziom 1,34 mld zł. W tym samym czasie zysk ze sprzedaży wzrósł o niemal 30% r/r., a wynik operacyjny został poprawiony o 14% r/r. W ramach prowadzonej transformacji w Grupie, w pierwszym półroczu, zakończony został proces sprzedaży udziałów w Grupach IT Kontrakt oraz Proservice, co spowodowało zastosowanie niepieniężnego odpisu księgowego, który jednorazowo obniżył skonsolidowany wynik netto za pierwsze półrocze 2017. Bez uwzględnienia jednorazowych odpisów dezinwestycyjnych zysk netto Grupy wyniósł niemal 7 mln złotych.

W pierwszym półroczu przychody Grupy Work Service wzrosły o 11,5% r/r., do poziomu ponad 1,34 mld zł. W tym samym okresie wynik operacyjny Grupy Work Service powiększony o amortyzację (EBTIDA) wyniósł 45,3 mln złotych, co stanowiło wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Z kolei EBIT wzrósł o ponad 14% i osiągnął poziom 36,76 mln złotych, co stanowi ponad 43% realizacji zapowiadanej prognozy na koniec roku.

Za nami bardzo aktywne półrocze, w czasie którego poprawiliśmy kluczowe wyniki operacyjne i jeszcze raz potwierdziliśmy, że realizacja naszych celów strategicznych przynosi zamierzone rezultaty. Nasz biznes rośnie w stabilnym dwucyfrowym tempie, a rozwój jest powiązany z dobrą sytuacją na rynku pracy w całym regionie CEE. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nasze przychody rosną szybciej niż koszty, a przy tym udało nam się ograniczyć poziom zadłużenia. Co ważne, sprzyjającą koniunkturę widać w naszych działaniach handlowych, co powoduje, że notujemy niemal 30% wzrost zysków ze sprzedaży – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Realizacja zapowiadanej transformacji

W ubiegłym roku Grupa Work Service ogłosiła plan rozwoju, który wyznaczał cele strategiczne do  końca 2017 r. Jednym z jego filarów była konsolidacja struktur i zwiększenie efektywności w tak dużej i różnorodnej biznesowo oraz geograficznie organizacji. W efekcie w pierwszej połowie 2017 roku zostały przeprowadzone dwa niezależne procesy sprzedaży udziałów w Grupach: IT Kontrakt i Proservice. Pierwsza z nich wpłynęła pozytywnie, zaś druga ujemnie na bilans spółki. W rezultacie podjętych działań spółka dokonała odpisu księgowego, który obciążył wynik netto na łączną kwotę 77,6 mln złotych.

Stawiając na większą przejrzystość Grupy Work Service i przewidywalne warunki prowadzenia biznesu, na przełomie roku zdecydowaliśmy o sprzedaży dwóch Grup obejmujących łącznie 10 spółek. W efekcie w pierwszym półroczu, za sprawę sprzedaży Proservice, wyszliśmy między innymi z rynku rosyjskiego, na którym jak pokazały nasze dotychczasowe doświadczenia, prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z dużą niepewnością i różnorodnymi ryzykami. Jednocześnie po 2014 roku, czyli od momentu wprowadzenia sankcji na Rosję, wyniki osiągane na tym rynku systematycznie się pogarszały. Dlatego też postanowiliśmy skupić się na rozwijaniu działalności w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie w ostatnim półroczu dynamicznie rośniemy. Obecnie 75% przychodów Grupy pochodzi z naszych biznesów w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a na wszystkich tych rynkach rośniemy dwucyfrowo – dodaje Maciej Witucki.

 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

2017

 

2016

 

Zmiana r./r.

Przychody

1 341 448

1 203 599

+11,5%

EBTIDA

45 273

40 081

+13%

Zysk ze sprzedaży

41 563

31 993

+29,9%

Zysk EBIT

36 760

32 173

+14,3%

Zysk netto

-70 668

8 012

-982%

Zysk netto bez odpisów księgowych

6 980

8 012

-12,9%

 

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 19 krajach (Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny, Ukraina, Dania, Islandia, Holandia, Austria). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. 

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved