Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Grupa Work Service zwiększa przychody o 1/4

Grupa Work Service zwiększa przychody o 1/4

Grupa Work Service, lider usług personalnych w Europie Środkowo–Wschodniej odnotował w I kwartale 2016 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 25% r/r do poziomu 592 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację znalazł się na poziomie 20,37 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7%, a EBIT wyniósł 16,67 mln zł. Stabilne wyniki udało się osiągnąć pomimo efektu sezonowości. Grupa, zgodnie z przyjętym w marcu 2016 roku planem rozwoju, zapowiada dalszą integrację działań wewnętrznych i zwiększenie efektywności w kolejnych kwartałach.

Grupa Kapitałowa Work Service w I kwartale 2016 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 591,98 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. o 24,75%. Rozwój oparty jest przede wszystkim na solidnym wzroście organicznym, który wyniósł 16%. Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie ponad 20 mln zł (ponad 7% wzrost r/r), a EBIT osiągnął poziom 16,67 mln złotych.

W pierwszych miesiącach 2016 r. wypracowaliśmy wynik, który wskazuje, że utrzymujemy  dynamikę rozwoju na poziomie dwukrotnie wyższym niż rynek. To dobra zapowiedź na dalszą część roku. Pomimo inwestycji w struktury, zarówno w kraju jak i za granicą, zwiększyliśmy sprzedaż i poziomy zatrudnienia u naszych klientów. W przeliczeniu na pełne etaty ponad 40 tysięcy osób znalazło dzięki nam pracę, co stanowiło wzrost o 12%  – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. Patrząc historycznie na nasze wyniki pierwszego kwartału, wyraźnie widać efekt sezonowości. EBIT za pierwsze trzy miesiące lat ubiegłych stanowił około 15% wyniku rocznego. Dlatego jestem przekonany, że  konsekwentna realizacja strategii pozwala nam przyjąć, że wynik na działalności operacyjnej za 2016 r. będzie porównywalny do roku 2015 – dodaje Maciej Witucki.

W marcu br. roku Grupa Work Service ogłosiła plan rozwoju, który wyznacza cele strategiczne do  końca II kwartału 2017 r. Przewiduje on zwiększenie efektywności i wykorzystywanie efektów synergii jakie płyną z działalności w tak dużej i różnej biznesowo oraz geograficznie Grupie. Jednym z jego elementów była integracja struktur Work Express i Work Service International. Dziś występują już pod marką Work Service Express i odpowiadają za operacje pracy transgranicznej dla Polaków. Ważnym procesem wewnętrznym podjętym przez nowy Zarząd było również przygotowanie programu poprawy efektywnościowej. Przewiduje on optymalizację kosztową w grupie przy zachowaniu działań inwestycyjnych, na rzecz rozwijania nowych zamówień.Jestem przekonany, że zakładany wzrost efektywności Grupy będzie widoczny już w wynikach na koniec roku. Osiągniemy ten cel za sprawą większej integracji w Polsce, która pozostaje dla nas głównym rynkiem, jak również na poziomie międzynarodowym – zapowiada Maciej Witucki.

 

Silna pozycja Grupy dzięki sukcesom spółek

Rozwój Grupy Work Service udaje się osiągać dzięki sukcesom poszczególnych spółek. W 2015 r. węgierski Prohuman uzyskał pozycję nr 1 na tamtejszym rynku pracy tymczasowej, a w I kwartale tego roku osiągnął drugie co do wielkości przychody w całej Grupie, na poziomie ponad 96 mln zł. Wyraźnie wzrosty przychodów odnotowano również na spółkach wysokomarżowych. IT Kontrakt zwiększył przychody o 48% r/r., a Antal o 14% r/r. Z kolei Exact Systems rozpoczyna działalność w Chinach i będzie pierwszą spółką z Grupy działającą poza Europą. Dzięki udanym akwizycjom już 45% przychodów całej Grupy Kapitałowej Work Service pochodzi z działalności zagranicznej. To pozwala na dywersyfikację ryzyka operacyjnego.

Naszym kluczowym celem długoterminowym jest dołączenie do pierwszej piątki największych firm HR w Europie. To wymaga nie tylko reagowania na bieżące trendy, ale również podejmowania strategicznych decyzji na przyszłość. Dlatego też na początku tego roku weszliśmy na londyński parkiet, otworzyliśmy się na międzynarodowych inwestorów i rozwijamy działalność poszczególnych spółek. Dołączenie w ostatnim czasie do Zarządu dwóch doświadczonych managerów Adama Pawłowicza i Piotra Gajka sprawi, że wraz z Maciejem Wituckim zwiększymy skuteczność integracji Grupy, co przygotuje nas do kolejnego dużego skoku – mówi Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres o 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

2016

 

2015

 

Zmiana r./r.

Przychody

591 983

474 541

+ 24,75%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

20 387

19 035

+ 7,10%

Zysk brutto ze sprzedaży

63 444

49 266

+ 28,77%

Zysk EBIT

16 677

16 315

+ 2,21%

Zysk netto

4 240

11 824

- 64,14%

 

 

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 16 krajach (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved