Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Po pierwszym kwartale rosną zyski i wyniki operacyjne Grupy Work Service

Po pierwszym kwartale rosną zyski i wyniki operacyjne Grupy Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service w pierwszych miesiącach 2017 roku odnotowała wyraźną poprawę wyników. Przychody wzrosły o 11% wobec ubiegłego roku i wyniosły ponad 655 milionów złotych. Zysk operacyjny przekroczył 25 mln złotych, co oznacza wykonanie po pierwszych trzech miesiącach ponad 29% prognozowanego wyniku na koniec roku. Grupa w ostatnim czasie skupiła się na poprawie efektywności i wprowadzaniu zmian, umożliwiających pełne wykorzystanie bardzo dobrej koniunktury na rynku usług personalnych.

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody Grupy Work Service wzrosły o niemal 11% do poziomu ponad 655 mln zł.  Zgodnie z realizowaną strategią firmy głównym motorem rozwoju jest wzrost organiczny i postawienie na wzmocnienie istniejących już linii biznesowych i terytorialnych. Już 44,7% przychodów pochodziło z działalności międzynarodowej, a pod względem wartościowym był to wynik lepszy od ubiegłorocznego o ponad 25 mln złotych.

Mamy za sobą bardzo dobry kwartał, którego wyniki pokazują zarówno rozwój naszego biznesu, jak i wyraźną poprawę rentowności. Umiejętnie wykorzystujemy dobrą koniunkturę na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu odnotowaliśmy solidny wzrost organiczny na poziomie 9% r/r. Jednocześnie cały czas wprowadzamy zmiany w grupie, które mają poprawiać naszą efektywność. Pierwsze efekty tych działań zaczynają być widoczne, czego dowodem jest osiągnięcie najwyższego w naszej historii poziomu EBTIDA, który został odnotowany w pierwszym kwartale roku – mówi Maciej Witucki Prezes Work Service S.A.

Po pierwszych trzech miesiącach wynik operacyjny Grupy Work Service powiększony o amortyzację wyniósł 29,3 mln złotych, co stanowiło wzrost o 43% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. W tym samym czasie Grupa odnotowała poprawę zysku ze sprzedaży, który wzrósł z poziomu 15 mln zł do ponad 26 mln zł.  Poprawa efektywności jest widoczna również na poziomie zysku netto, który wyniósł 12,4 mln złotych, co stanowiło niemal trzykrotnie lepszy wynik niż przed rokiem.

Stawiamy na zrównoważony rozwój, który budowany jest na solidnych fundamentach. Z jednej strony wdrażamy nowe narzędzia rekrutacyjne, aby w obecnych warunkach rynkowych, mieć dostęp do jak największej bazy kandydatów. Z drugiej zaś skupiamy się zarówno na poprawie efektywności struktury finansowania i jak i prowadzonego biznesu. W rezultacie podejmowanych przez nas działań, po 3 miesiącach przekroczyliśmy poziom 25 mln złotych zysku operacyjnego. W ten sposób osiągnęliśmy już 29% prognozowanego przez nas poziomu na koniec roku – dodaje Maciej Witucki.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

2017

 

2016

 

Zmiana r./r.

Przychody

655 062

591 248

+10,79%

EBTIDA

29 337

20 387

+43,90%

Zysk ze sprzedaży

26 226

15 087

+73,83%

Zysk EBIT

25 218

16 677

+51,21%

Zysk netto

12 395

4 240

+192,4%

 

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 16 krajach (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved