Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service umacnia pozycję lidera CEE i poprawia przychody

Work Service umacnia pozycję lidera CEE i poprawia przychody

Grupa Work Service po trzech kwartałach 2016 roku odnotowała przychody przekraczające 1,8 mld złotych, co oznacza poprawę o niemal 20% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o ponad 23% r/r., a wynik operacyjny grupy powiększony o amortyzację wyniósł 66,8 mln złotych. Work Service umocnił się na pozycji lidera regionu CEE z ponad 14% udziałem wartościowym w całym rynku usług personalnych. 

Po pierwszych 9 miesiącach 2016 roku Grupa Kapitałowa Work Service odnotowała przychody na poziomie 1819 mln złotych, co oznaczało wzrost o 19,22% w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. W tym samym okresie grupa odnotowała poprawę wyniku brutto ze sprzedaży, który wzrósł z poziomu 161 mln zł do niemal 199 mln. Poprawa na rynku pracy i rozwój biznesu przełożył się również na umocnienie pozycji lidera rynkowego branży usług personalnych w Europie Środkowej. Z raportu firmy badawczej Interconnection Consulting wynika, że obecnie Grupa Work Service ma już 14,66% udziału wartościowego w całym regionie CEE TOP-5, w skład którego wchodzą: Polska, Rosja, Czechy, Słowacja i Węgry

 

- Silne fundamenty biznesowe i dobra koniunktura na rynku pracy powoduje, że osiągamy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy dynamikę rozwoju. Przychody grupy rosną o niemal 20%, a zysk ze sprzedaży o ponad 23% rok do roku. To przekłada się na umacnianie naszej pozycji w całym regionie CEE, a także w poszczególnych krajach. Obecnie jesteśmy numerem jeden nie tylko w regionie, ale również w Polsce i na Węgrzech gdzie mamy odpowiednio 25,8% i 21,7% udziałów w rynku usług personalnych - mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. - Działamy na bardzo dynamicznym i perspektywicznym rynku. Z prognoz wynika, że do 2019 roku wartość sektora usług personalnych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech wzrośnie o ponad połowę do poziomu 4 mld euro. Są to kraje w których jesteśmy obecni i chcemy nadal się rozwijać. W tym celu od wielu miesięcy podejmujemy działania reorganizacyjne w ramach grupy, aby lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania. Przeprowadzamy konsolidację naszych struktur biznesowych i restrukturyzację operacyjną, co ma wpływ na generowanie dodatkowych kosztów obciążających wyniki operacyjne. Skumulowane efekty tych działań będziemy widzieć już w 2017 roku – dodaje Maciej Witucki.

 

Po trzech kwartałach wynik operacyjny grupy powiększony o amortyzację wyniósł 66,8 mln złotych i osiągnął poziom porównywalny z analogicznym okresem 2015 roku. Po wyłączeniu odpisów aktualizacyjnych, będących wydarzeniem jednorazowym, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie wyższym o 4%. Świadczy to o utrzymaniu dynamiki wzrostu wyników Grupy Kapitałowej, który poparty jest wzrostem organicznym na poziomie 11%.

 

- Nasza strategia przewiduje maksymalizację rozwoju zarówno geograficznie, jak i w ramach linii biznesowych. Dwucyfrowe zwiększenie poziomów sprzedaży i silny wzrost organiczny potwierdzają, że skutecznie rośniemy nie tylko poprzez akwizycje, ale również dzięki poszerzaniu naszej dotychczasowej działalności. Najlepszym tego przykładem jest wzrost wpływów z działalności międzynarodowej. Jej udział po stronie przychodowej od 2012 r. wzrósł z poziomu 20% do obecnych 45%– podsumowuje Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 września 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

Q1-Q3 2016

 

Q1-Q3 2015

 

Zmiana r./r.

Przychody

1 819 173

1 525 886

+19,22%

Zysk brutto ze sprzedaży

198 812

160 750

+23,67%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

66 813

66 801

+0,02%

Zysk EBIT

55 020

58 186

-5,44%

Zysk  netto

18 845

27 025

-30,27%

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 16 krajach (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved