Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Zmiany w zarządzie Work Service S.A.

Zmiany w zarządzie Work Service S.A.

W dniu 30 grudnia Adam Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Work Service S.A. Od nowego roku jego dotychczasowe obowiązki, nadzoru nad polską częścią Grupy Kapitałowej, przejmie Piotr Gajek.

Przez ostatnie miesiące Adam Pawłowicz dokonał ogromnych zmian w Work Service. To pod jego nadzorem udało nam się z sukcesem połączyć strukturę realizacyjną i sprzedażową, a także dokonać wewnętrznej konsolidacji spółek zajmujących się doradztwem personalnym i wymianą transgraniczną. Jednocześnie w jego obszarze dokonaliśmy dużych zmian optymalizacyjnych, które pomogły nam w poprawie efektywności biznesowej. Chciałem mu serdecznie podziękować za pracę i zaangażowanie jakie włożył w naszą firmę i życzyć mu powodzenia w dalszych planach zawodowych –mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Od nowego roku dotychczasowe obowiązki Adama Pawłowicza przejmie Piotr Gajek, który będzie odpowiadał za nadzór nad całą polską strukturą Grupy Kapitałowej, a także nad spółkami Antal i Work Service Express. Piotr Gajek jest związany z Work Service od kwietnia 2016, gdy wszedł w skład zarządu, w którym pełni funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse oraz budowanie efektywności inwestycyjnej i kosztowej Grupy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej był również w latach 2009-2013 dyrektorem wykonawczym Orange Polska ds. strategii relacji z klientami oraz ds. transformacji. Wcześniej, w latach 1992-2002 pracował w firmie Arthur Andersen, a w latach 2002-2009 był partnerem w EY Business Advisory. 

 

Do momentu powołania nowego członka zarządu przez Radę Nadzorczą, Piotr Gajek będzie nadal opowiadał za politykę finansową Grupy.

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 16 krajach (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: www.workservice.pl

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved