Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Od 8 marca startują zapisy na akcje Work Service S.A.

Od 8 marca startują zapisy na akcje Work Service S.A.

Zarząd Work Service S.A. podjął decyzję o realizacji oferty publicznej w marcu bieżącego roku. 7 marca zostanie podana ostateczna cena oraz liczba akcji,
które będą oferowane w poszczególnych transzach.  

W ostatnich miesiącach obserwujemy pozytywne sygnały płynące od inwestorów instytucjonalnych. W stosunku do końcówki 2011 roku na rynku widoczne jest ożywienie, które może przełożyć się na wyższą aktywność kupujących, a tym samym na cenę akcji – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. Według naszej oceny, w marcu powinniśmy spodziewać się dalszej poprawy sytuacji, dlatego też zdecydowaliśmy się na realizację oferty publicznej w przyszłym miesiącu – dodaje Tomasz Hanczarek.

Work Service jest unikalną spółką na polskim rynku. Jesteśmy obecnie największą firmą w Polsce działającą na rynku usług personalnych, który rozwija się na poziomie ponad 20% rocznie. Dodatkowo początek tego roku pokazał, że Work Service ma duże szanse zrealizować w tym roku najwyższe wyniki w historii. Będziemy pierwszą spółką z sektora HR, która pojawi się na GPW, rozwijamy się bardzo dynamicznie również w okresie spowolnienia gospodarczego, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie to atrakcyjna oferta dla inwestorów – podsumowuje Dariusz Rochman, Wiceprezes Work Service S.A.

Zapisy na akcje przyjmowane będą w transzy otwartej, w ramach której oferowanych będzie 5 mln akcji serii L, oraz w transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach, których uprawnione podmioty mogą składać zapisy na 15 mln akcji. Zapisy będą przyjmowane na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk.

Ostateczna cena za akcje serii L zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i opublikowana 7 marca 2012 r.

Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej

Składanie Deklaracji Nabycia

od 5 marca 2012
do 6 marca 2012

Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

7 marca

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

8 marca

Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane

od 8 marca 2012
do 12 marca 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych

12 marca 2012

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych *

13 marca 2012

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje *

od 14 marca 2012
do 15 marca 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych

15 marca 2012

Planowany przydział akcji

Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

***

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy i kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, doceniając doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Work Service S.A. ("Spółka") w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki będzie opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku, który dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.workservice.pl oraz Oferującego (IDM S.A.): www.idmsa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved