Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Przychody grupy kapitałowej Work Service nadal rosną. Nowa prognoza wyników.

Przychody grupy kapitałowej Work Service nadal rosną. Nowa prognoza wyników.

Trzy pierwsze kwartały 2012 roku przyniosły kolejny wzrost przychodów grupy Work Service do poziomu 540 mln PLN. Nowa prognoza wyników finansowych na koniec roku – po dokonaniu korekty – przewiduje wzrost przychodów o 26 proc. w stosunku do 2011 r. W minionych kwartałach spółka poniosła liczne koszty o charakterze inwestycyjnym, stąd niższy wynik netto.

Grupa Work Service, która w kwietniu zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, miała w pierwszych 9 miesiącach 2012 roku zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży niż rok temu. Przychody wyniosły 540 mln PLN, czyli 21,92 % więcej niż rok wcześniej. Również zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł zdecydowanie – o 23,95 % do blisko 25 mln PLN. Natomiast zysk netto wzrósł do końca września tylko nieznacznie do 12 mln PLN,
 co spowodowane jest dużymi wydatkami inwestycyjnymi Grupy.

Dane skonsolidowane
 w PLN

Q1 - Q3 2012

Q1 - Q3 2011

Zmiana

Przychody

540 151 000

443 055 000

+ 21,92%

Zysk EBIT

24 984 000

20 157 000

+ 23,95%

Zysk brutto

12 506 000

12 439 000

+ 0,54%

Zysk netto

12 006 000

11 737 000

+ 2,30%

 

- Cieszymy się, że po raz kolejny zanotowaliśmy wzrosty najważniejszych wskaźników finansowych. Zdecydowanie wzrosły nam przychody ze sprzedaży i zysk EBIT, co dobrze świadczy o kondycji firmy. Prognozy dotyczące rynku pracy tymczasowej na bieżący rok - mówiące o 12 procentowym wzroście - nastrajają optymistycznie. Najważniejsze jednak są dla nas przewidywania oparte na  zamówieniach składanych przez klientów, które pozwalają oczekiwać wyższego zysku z działalności operacyjnej – powiedział Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Prognoza wyników finansowych na koniec 2012 roku została przygotowana na podstawie raportów dotyczących rozwoju rynku pracy w Polsce, Rosji, Czechach i Słowacji oraz tegorocznych kontraktów z klientami. Uwzględniono w niej także nakłady inwestycyjne oraz koszty poszerzenia grupy o spółkę IT Kontrakt. Pierwotna prognoza na koniec roku została zaktualizowana o wspomniane czynniki.

 

- Prognoza wyników w 2012 roku wskazuje na 26 procentowy wzrost przychodów względem 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej ma być nawet o 2 punkty procentowe wyższy. Niższy zysk netto jest spowodowany większymi kosztami związanymi z wejściem na giełdę grupy, zakupem udziałów w spółce IT Kontrakt, rozpoczęciem działalności Grupy Kapitałowej w Niemczech, Turcji oraz rozbudową struktury w Rosji. Działania te mają jednak charakter inwestycyjny i są zalążkiem sukcesu na przyszłość – skomentował Piotr Ambrozowicz, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. 

 

Wyszczególnienie
 w PLN

Wyniki w 2011r.

Prognoza wyników
 na 2012r.

Zmiana procentowa [2011=100%]

         Przychody

617 922 000

 780 482 000

26,31%

EBIT

31 112 000

   40 122 000

28,96%

Wynik brutto

22 577 000

   25 122 000

11,27%

Wynik netto

22 296 000

   23 112 000

3,66%

 

 Work Service S.A. jest największą firmą na polskim rynku usług personalnych. Opiera swoją działalność na oferowaniu nowoczesnych rozwiązań związanych z elastycznymi formami zatrudnienia oraz outsourcingiem procesów biznesowych w zakresie merchandisingu, kontroli produkcji, usług HR oraz innych. Ostatnio do grupy Work Service dołączyła spółka IT Kontrakt specjalizująca się w leasingu informatyków i programistów. Od kwietnia 2012 roku Work Service S.A. (WSE) jest obecny na warszawskiej giełdzie.

 

 

***

 

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.  Specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym,  pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Grupa Kapitałowa Work Service jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy i kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już ponad 2200 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, doceniając doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved