Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Rekordowe wyniki Work Service za 2014 rok

Rekordowe wyniki Work Service za 2014 rok

Dzięki skutecznej realizacji strategii rozwoju i doskonałym efektom zagranicznej ekspansji, w 2014 roku Grupa Work Service osiągnęła najlepsze wyniki w historii. Przychody w okresie 12 miesięcy 2014 roku wzrosły o 89% r/r., do poziomu ponad 1 739 mln zł., a zysk netto wyniósł ponad 52,4 mln zł, co oznacza 77% wzrost w porównaniu do wyników po czterech kwartałach 2013 roku. To pierwsze wyniki, które pokazują korzyści wynikające z przeprowadzonych w ostatnich latach akwizycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność międzynarodowa Grupy staje się jednym z głównych filarów strony przychodowej, za którą już w ponad 40% odpowiadają spółki zagraniczne. 

Doskonały wynik finansowy Grupy Work Service za 2014 rok jest efektem skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju, zmierzającej do osiągnięcia pozycji lidera w krajach leżących w trójkącie Berlin-Moskwa- Stambuł. Dzięki przeprowadzonym transakcjom Grupa Work Service jest obecna w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tworząc komplementarną ofertę dla ponad 3 tysięcy klientów. Stałe podnoszenie marży sprzedażowej, poprawa cyklu konwersji gotówki, w także włączenie do Grupy przejętych spółek przełożyło się na zanotowany zysk EBIT za 2014 rok na poziomie ponad 89 mln zł.

Osiągnięcie tak dobrego wyniku finansowego za 2014 rok potwierdza, że podejmowane przez nas działania i konsekwentnie realizowana strategia przynoszą zapowiadane skutki. Już w ubiegłym roku osiągnęliśmy pozycję lidera na rynku Europy Środkowej pod względem udziałów wartościowych*, a nasze ambicje sięgają jeszcze dalej. Mając tak silną pozycję i odpowiednie usytuowanie geograficzne chcemy wykorzystać niepowtarzalną sytuację na rynku usług personalnych. Rok do roku rośnie on w tempie dwucyfrowym, a penetracja  tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej jest ciągle zdecydowanie niższa niż w krajach Europy Zachodniej– podkreśla Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. To daje nam duże możliwości do dalszego rozwoju biznesowego na rynkach międzynarodowych - dodaje Tomasz Hanczarek

Skonsolidowane wyniki finansowe za cztery kwartały 2014 r. uwzględniają wyniki spółek: Antal International (od 4Q 2013), Work Express wraz ze spółkami córkami (od 1Q 2014), Prohuman wraz ze spółkami córkami. (od 1Q 2014), Human Existence (od 3Q 2014). Warto podkreślić, że zakładając konsolidację Spółek z Grupy Fiege przez okres 12 miesięcy roku 2014, wzrost skali działalności Grupy jest jeszcze bardziej imponujący. Skonsolidowane przychody wyniosłyby łącznie 1 877,5 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost skali działalności (o 104 %).

Wartość przychodów generowanych poza Polską wzrosła w 2014 roku do 40,2%, wobec 22,2% w 2013 r. Grupa Work Service rośnie nie tylko ze względu na konsolidację wyników przejętych spółek, ale także poprzez dynamiczny rozwój organiczny. W całym roku 2014  Grupa generowała rekordowe dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, a zysk z działalności operacyjnej (EBITDA) osiągnął wzrost o 85% w stosunku do roku poprzedniego.

To był przełomowy rok dla całej Grupy Work Service. W ciągu zaledwie 12 miesięcy skład naszej Grupy powiększył się o 14 nowych spółek, zawiązaliśmy joint-venture z potężną niemiecką grupą, zrealizowaliśmy z ogromnym sukcesem SPO, pozyskując pieniądze na kolejne akwizycje i rozpoczęliśmy analizę nowych rynków pod kątem ewentualnych dalszych przejęć. Rok 2015 zapowiada się równie aktywnie. Planujemy kolejne przejęcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji, a także będziemy skupiać się na wykupie udziałów mniejszościowych w podmiotach zależnych w Grupie. Efektem tych działań będzie wzmocnienie naszej pozycji na poszczególnych rynkach i początek globalnej perspektywy rozwoju – mówi Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres o 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

2014

 

2013

 

Zmiana 

Przychody

1 739 756 267.24

918 391 397.72

89.44%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

98 675 262.18

52 802 129.95

86.88%

Zysk ze sprzedaży

91 446 451.26

49 210 427.93

85.83%

Zysk EBIT

89 142 645.61

47 987 544.33

85.76%

Zysk brutto

62 559 482.92

32 893 980.98

90.17%

Zysk netto

52 422 555.27

29 484 916.77

77.79%

 

 

Na stabilność finansową Grupy Work Service znaczący wpływ ma również prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. W marcu 2015 roku Grupa Work Service opublikowała swój pierwszy w historii raport odpowiedzialności społecznej, który jest początkiem drogi wdrażania wypracowanej przez Spółkę strategii CSR. – Prowadzenie biznesu etycznego i uwzględniającego potrzeby wszystkich naszych interesariuszy towarzyszy nam od początku działalności, czyli od 15 lat. Bycie liderem rynku dodatkowo zobowiązuje do tego, aby podejść do kwestii odpowiedzialności społecznej strategicznie. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie w Grupie strategii CSR, która wyznacza nam konkretne cele pozafinansowe i kierunki rozwoju na lata 2014-2018. Chcemy mocno postawić na edukację i inspirowanie rynku, tak aby promować najwyższej jakości praktyki HR – podsumowuje Tomasz Hanczarek.

 

* Dane podane na podstawie raportu Temporary Staffing in CEE5 2014, prezentowanym przez Interconection Consulting Group i obejmującym kraje Europy Środkowej CEE-5 (Polska, Rosja, Węgry, Czechy, Słowacja).

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a 35 000 osób miesięcznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie w Polsce i za granicą. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved