Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Rekordowe wyniki finansowe GK Work Service

Rekordowe wyniki finansowe GK Work Service

Trzeci kwartał 2011 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Work Service bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany przychód netto po trzech kwartałach tego roku osiągnął poziom przeszło 443 milionów złotych, a zysk ze sprzedaży przekroczył 20 milionów złotych. Work Service S.A. jest w trakcie realizacji pierwszej oferty publicznej, która umożliwi spółce pozyskanie kapitału na dalszy dynamiczny rozwój w tym na akwizycje spółek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 

 

 Dane w 

3 kwartały
01.2011-09.2011

3 kwartały 
01.2010-09.2010

Przychody

443 055 074,03

356 248 326,85

Zysk ze sprzedaży

20 149 087,18

17 376 495,18

Zysk brutto

12 439 424,42

10 407 997,42

Zysk netto

11 736 593,45

9 310 306,87

Ten rok zapowiada się jako najlepszy w historii naszej firmy. Po trzech kwartałach 2011 roku osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 11,73 milionów złotych, co jest lepszym wynikiem w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 26%. Jest to efekt konsekwentnie wdrażanej przez nas strategii rozwoju przewidującej realizacje akwizycji na mocno podzielonym rynku HR w Polsce – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. Przejmowane przez nas spółki, dzięki wprowadzeniu ich usług na rynki Czech, Słowacji, Niemiec i Rosji, wypracowują dla grupy coraz wyższe zyski. Jest to dla nas potwierdzenie, że planowane dalsze akwizycje również będą przekładały się zarówno na poszerzenie portfela usług jak i poprawę wyników finansowych – dodaje Dariusz Rochman Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.

 

Prognoza na rok 2011

Dane w zł

Przychody ze sprzedaży

629 906

Zysk brutto

24 476

Zysk netto

23 068

Z naszych prognoz wynika, że 2011 rok zamkniemy z przychodami na poziomie blisko 630 milionów złotych, co będzie stanowiło wzrost w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o ponad 26%. Jednocześnie odnotujemy najwyższy w historii zysk netto na poziomie około 23 milionów złotych. Uzyskanie wysokiej rentowności jest możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży zaawansowanych usług i efektom dźwigni operacyjnej – podsumowuje Piotr Ambrozowicz, Dyrektor Finansowy Wiceprezes Zarządu Work Service S.A

 

Work Service S.A. jest największą firmą na polskim rynku usług personalnych, która opiera swoją działalność na oferowaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z elastycznymi formami zatrudnienia, doradztwem personalnym oraz outsourcingiem procesów biznesowych obsługiwanych przez pracowników spółki. 17 listopada 2011 roku został zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny Work Service S.A., w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW. Będzie to pierwsza spółka z sektora usług personalnych, wartego ponad 600 milionów euro, która będzie notowana na warszawskim parkiecie.

***

 

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się
w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym,  pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy
i rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera
w biznesie. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Work Service S.A. („Spółka") w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.workservice.pl oraz Oferującego (IDM S.A.): www.idmsa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved