Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Większe wpływy z oferty publicznej pomogą Work Service wejść na nowe rynki

Większe wpływy z oferty publicznej pomogą Work Service wejść na nowe rynki

Ze względu na poprawiającą się sytuację na rynkach kapitałowych Work Service S.A. postanowił podnieść cenę maksymalną za swoje akcje do poziomu 7,50 zł. Spółka znalazła już pierwszego inwestora, który zagwarantował objęcie do 5 milionów akcji serii L. Środki pozyskane w wyniku pierwszej oferty publicznej Work Service planuje przeznaczyć na akwizycję IT Kontrakt oraz kolejnych firm działających w branży usług personalnych w Polsce lub w Europie Środkowo – Wschodniej.  

Zarząd Spółki w porozumieniu z oferującym ustalili cenę maksymalną, czyli najwyższą cenę, po jakiej inwestorzy będą mogli składać zapisy na akcje Work Service S.A., na poziomie 7,50 zł. Deklaracje nabycia w procesie „book-building” będą przyjmowane w przedziale cenowym od 6,00 do 7,50 zł za jedną akcję.

Podejmując decyzję o podniesieniu ceny maksymalnej za nasze akcje uwzględnialiśmy poprawiającą się sytuację na rynkach kapitałowych oraz wzrastającą fundamentalną wartość naszej spółki. Poprzednia cena maksymalna odzwierciedlała negatywny sentyment jaki panował na rynkach finansowych oraz słabe perspektywy wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach europejskich, na które nakładały się kłopoty z wypłacalnością niektórych krajów strefy euro. Nowa cena maksymalna jest również wynikiem popisania umowy z IDM S.A., na objęcie nawet do 5 milionów akcji Work Service za kwotę 6,00 zł za akcję, która dodatkowo przekonało nas o tym, że nasza oferta jest dobrze przyjmowana przez inwestorów – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

W związku z realizacją jednego z wcześniejszych celów emisji oraz zwiększeniem potencjalnych wpływów z emisji akcji, w wyniku podniesienia ceny maksymalnej, Work Service zaktualizował również cele emisyjne.

Główny cel oferty publicznej, jakim jest przejęcie spółki IT Kontrakt pozostaje niezmieniony. Jest to największa firma w Polsce specjalizującą się w leasingu informatyków i programistów, która dzięki włączeniu do Grupy Kapitałowej Work Service, będzie mogła oferować swoje usługi na rynkach, na których jesteśmy już obecni: w Czechach, Słowacji, Niemczech i Rosji. Dzięki temu przejmowana przez nas spółka będzie miała zapewniony szybszy rozwój, a Grupa Kapitałowa wejdzie w nowe segmenty, także na międzynarodowym rynku – mówi Dariusz Rochman, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. Dodatkowe środki, które planujemy pozyskać w ramach oferty publicznej, chcemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego firmy oraz kolejne przejęcie spółki z sektora usług personalnych, wartej ok. 50 mln zł. Dalsze akwizycje pozwolą nam ugruntować pozycję lidera rynku usług personalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić równorzędną rywalizację w całej Europie z innymi międzynarodowymi graczami – dodaje Dariusz Rochman. 

Zapisy podstawowe na akcje Work Service S.A. przyjmowane będą w dniach 22-26 marca. Oferowanych jest do objęcia 20 mln akcji serii L, z czego 15 mln w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz 5 mln w transzy otwartej. Cena maksymalna za jedną akcję została podniesiona do 7,50 zł.

 

Struktura oferty

Przedmiotem oferty jest 20 milionów akcji serii L Work Service S.A. w tym:

  • w ramach transzy Instytucjonalnej – 15 milionów emitowanych akcji,
  • w ramach transzy Otwartej – 5 milionów emitowanych akcji.

 

Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

W obu transzach przyjmowane są zapisy na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk. Złożenie zapisu na mniejszą liczbę akcji skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnych akcji.

 

Cena maksymalna

Cena maksymalna, po której zapisy na akcje mogą składać inwestorzy wynosi 7,50 zł.

 

Cena emisyjna

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o księgę popytu i przekazana do publicznej wiadomości, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych. Cena emisyjna będzie nie większa niż cena maksymalna i nie mniejsza niż 6,00 zł.

 

Zaktualizowany harmonogram oferty

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Work Service S.A. przedstawia poniższa tabela:

Składanie Deklaracji Nabycia:

od 19 marca 2012

do 20 marca 2012

Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach:

21 marca 2012

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

22 marca 2012

Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane:

od 22 marca 2012

do 26 marca 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych:

26 marca 2012

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych:

27 marca 2012

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane:

od 28 marca 2012

do 29 marca 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych:

29 marca 2012

Planowany przydział Akcji Oferowanych

Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved