Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service S.A. ustalił ostateczną cenę i liczbę akcji

Work Service S.A. ustalił ostateczną cenę i liczbę akcji

Ostateczna cena za akcję w ofercie publicznej Work Service S.A. została ustalona na poziomie 6,00 złotych. Po takiej cenie będzie można kupić akcje spółki zarówno w transzy instytucjonalnej jak i otwartej. Przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje dla inwestorów nastąpi w dniach 22 – 26 marca.        

Proponowana przez nas cena jest wynikiem rozmów prowadzonych z inwestorami instytucjonalnymi, którzy chcieli mieć w swoich portfelach akcje spółki będącej liderem nowego sektora pojawiającego się na GPW – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.   
 
 W ramach pozyskanych środków z emisji akcji serii L w pierwszej kolejności planujemy akwizycję 75% udziałów w spółce IT Kontrakt, co pozwoli nam wejść na nowy obszar rynku w Polsce i zaoferować usługi tej firmy w Czechach, Słowacji, Niemczech i Rosji  – dodaje Dariusz Rochman, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.
 
 Zapisy na akcje przyjmowane będą w transzy Otwartej, w której oferowanych będzie 5 000 000 akcji serii L oraz w transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać zapisy na 15 000 000 akcji. Zapisy będą przyjmowane w dniach 22-26 marca, na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk.

 

***

Struktura oferty

 

Przedmiotem oferty jest 20 000 000 akcji serii L Work Service S.A. w tym:

 

  • w ramach transzy Instytucjonalnej – 15 000 000 emitowanych akcji,
  • w ramach transzy Otwartej – 5 000 000 emitowanych akcji.

 

Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

 

W  obu transzach przyjmowane są zapisy na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk. Złożenie zapisu na mniejszą liczbę akcji skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnych akcji.

 

Cena emisyjna

 

Cena emisyjna akcji wynosi 6,00 złotych i jest równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych.

 

Harmonogram oferty

 

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Work Service S.A. przedstawia poniższa tabela:

 

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

22  marca 2012

Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane

od 22  marca 2012

do 26  marca 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych

26  marca 2012

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można  składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych

27  marca 2012

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje

od 28  marca 2012

do 29  marca  2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych

29 marca  2012

Planowany przydział akcji

Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się
 w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym,  pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy i rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Work Service S.A. („Spółka") w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku wraz z aneksami, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.workservice.pl oraz Oferującego (IDM S.A.): www.idmsa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved