Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service S.A. zadecydował o przesunięciu zapisów na akcje

Work Service S.A. zadecydował o przesunięciu zapisów na akcje

 W związku z niesprzyjającą sytuacją na rynkach kapitałowych, zarząd Work Service S.A. podjął decyzję o przesunięciu zapisów na akcje w związku z pierwszą ofertą publiczną,
 na termin 23-27 lutego 2012 roku.

Niestabilna sytuacja na giełdach światowych, a w konsekwencji również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spowodowała, że obecna wycena akcji Work Service zaproponowana przez rynek jest poniżej naszych oczekiwań. Mimo to pozytywnym sygnałem było duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych zakupem udziałów naszej firmy – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. W dalszym ciągu naszym celem pozostaje wejście na GPW, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów naszej strategii rozwoju. Kluczowe jest również, żeby oferta akcji odbyła się na satysfakcjonujących warunkach, które zapewnią maksymalizację korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy – dodaje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A     
 
 Work Service jest obecnie największą firmą w Polsce działającą na rynku usług personalnych, który rozwija się na poziomie ponad 10% rocznie. Wierzę, że inwestorzy wezmą pod uwagę bieżące okoliczności i podtrzymają chęć dokonania inwestycji w akcje Work Service w lutym przyszłego roku – podsumowuje Dariusz Rochman, Wiceprezes Work Service S.A.        
 
 Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej

Składanie Deklaracji Nabycia

od 17  luty 2012

do 21  luty 2012

Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 22  luty 2012

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

23  luty 2012

Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane

od 23  lutego 2012

do 27  lutego 2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych

27  luty 2012

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można  składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych

28  luty 2012

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane

od 29  lutego 2012

do 01  marca  2012

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych

01 marca  2012

Planowany przydział Akcji Oferowanych

Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

 

***

 Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się
 w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym,  pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy i rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Work Service S.A. („Spółka") w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.workservice.pl oraz Oferującego (IDM S.A.): www.idmsa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved