Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service SA kupiło węgierską spółkę Prohuman

Work Service SA kupiło węgierską spółkę Prohuman

Grupa Work Service kupiła za 16 milionów euro jedną z  największych węgierskich agencji pośrednictwa pracy, Prohuman. To kolejny etap ekspansji grupy Work Service, który znacząco przybliża ją do objęcia pozycji lidera usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Umowa warunkowa kupna spółki Prohuman została podpisana 21 grudnia 2013 r.  Work Service w dniu zamknięcia przejmie 75%  udziałów węgierskiej spółki za łączną wartość 16 mln euro. Cena nabycia płatna będzie w trzech transzach, zrealizowanych po spełnieniu wszystkich wskazanych w umowie warunków zawieszających.

Prohuman działa na węgierskim rynku usług personalnych od  2004 roku. Spółka wchodzi w skład  grupy kapitałowej Prohume Group, obejmującej w sumie pięć firm działających w różnych obszarach  (kompleksowe usługi HR, merchandising, promocje sprzedaży, eventy marketingowe, telemarketing).  Prohuman jest jedną z największych węgierskich agencji pośrednictwa pracy, która tylko w 2012 r. zrekrutowała ponad 6 000 pracowników tymczasowych. Firma postawiła sobie za cel  udzielać wszechstronnego wsparcia dla swoich partnerów biznesowych i te działania doprowadziły do zbudowania silnego gracza  na rynku usług HR na Węgrzech.

Cieszymy się, że do naszego grona dołączyła kolejna mocna marka. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że grupę kapitałową Work Service tworzą spółki wiodące na swoich rynkach, wyznaczające trendy i przywiązujące niezwykle dużą wagę do wysokiej jakości świadczonych usług. Wspólnie możemy budować silną pozycję  Work Service w całej Europie Środkowo-Wschodniej – mówiTomasz Hanczarek, prezes Work Service SA.

Prohuman nie tylko pomoże nam rozszerzyć naszą działalność geograficznie na rynkach, na których dotychczas nie byliśmy obecni, ale też wzmocni pozycję Work Service jako atrakcyjnego pracodawcy.  Dzięki obecności na rynku węgierskim zapewniamy  naszym pracownikom jeszcze większe perspektywy rozwoju zawodowego. Z polskiej, lokalnej firmy HR stajemy się międzynarodowym liderem – podkreśla Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

Kontynuujemy konsekwentną ścieżkę rentownego wzrostu grupy Work Service. Z każdą kolejną akwizycją jesteśmy mocniejsi o nowe kompetencje i większy zasięg geograficzny naszej działalności. Dzięki temu, możemy zaoferować klientom i partnerom biznesowym pełen zakres usług nie tylko w Polsce, ale też na rynkach europejskich -  twierdzi Paul Sofianos, przewodniczący Rady Nadzorczej Work Service.

Chcemy świadczyć kompleksowe usługi HR w każdym zakątku Europy Środkowo – Wschodniej, wyprzedzając oczekiwania naszych partnerów biznesowych oraz klientów. Zniesienie ograniczeń w zatrudnianiu Polaków w krajach europejskich podnosi naszą wartość na rynku usług HR   podsumowuje Paul Christodoulou wiceprezes zarządu Work Service.  

Prohuman jako lokalna spółka zdobyła pozycję niekwestionowanego lidera sektora usług HR na Węgrzech. Aby przyspieszyć tempo rozwoju, spółka planuje rozszerzyć działalność na rynki w regionie i świadczyć usługi konkurencyjne wobec oferty międzynarodowych rywali nie tylko na poziomie lokalnym, ale i regionalnym. Podobna filozofia biznesowa Work Service i Prohuman sprawia, że podpisane porozumienie jest dla Prohuman właściwym kierunkiem rozwoju – mówi Sandor Zakor, dyrektor generalny Prohuman.

Na dotychczasowe akwizycje wrocławska Spółka przeznaczyła ponad  164 mln zł. Prohuman jest siódmą firmą z branży usług personalnych przejętą przez grupę kapitałową Work Service.  W trzecim kwartale 2013 roku. Spółka kupiła Antal International, specjalistę w dziedzinie rekrutacji pracowników średniego szczebla oraz menedżerów, a następnie Work Express, lidera w dziedzinie rekrutacji Polaków do pracy za granicą.

Głównym inwestorem finansowym w Work Service S.A. jest fundusz private equity PineBrigde Investments. Funkcję doradcy inwestycyjnego pełni Dom Maklerski Trigon. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria CMS Cameron McKenna.

***

GRUPA KAPITAŁOWA WORK SERVICE S.A.

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Prowadzi działalność na terenie całego  kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 6 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Specjalizuje się w restrukturyzacjach w obszarze HR, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym oraz outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami. Oferuje także rozwiązania wykorzystujące umowy o pracę tymczasową. Już ponad 2000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a blisko 250 tysięcy osób rocznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2021 Work Service S.A. All Rights Reserved