Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service liderem w regionie z rekordowymi przychodami w I półroczu 2015 r.

Work Service liderem w regionie z rekordowymi przychodami w I półroczu 2015 r.

Grupa Kapitałowa Work Service S.A. w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. osiągnęła przychody przekraczające 977 mln zł, co oznacza wzrost o 1/3 r/r, a zysk netto, po wyłączeniu jednorazowych kosztów wzrósł o ponad 36%. Grupa zdobyła ponad 13% udziału wartościowego w rynku w całym regionie i 2 lata przed założonym terminem zrealizowała swój strategiczny cel osiągnięcia pozycji lidera w Europie Środkowej. Work Service jeszcze w tym kwartale przygotuje nową 3-letnią strategię rozwoju, zakładającą dalszą ekspansję na kluczowych zagranicznych rynkach.

W pierwszej połowie 2015 roku Grupa Work Service osiągnęła wyniki finansowe na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku 2014. Przychody ze sprzedaży wyniosły 977 mln zł, w stosunku do 735 mln zł w pierwszym półroczu  2014, co oznacza dynamiczny wzrost o niemal 33%. Tym samym Grupa Kapitałowa Work Service osiągnęła historyczną pozycję lidera rynkowego branży usług personalnych w Europie Środkowej. Z opracowania firmy badawczej Interconnection Consulting wynika, że firma posiada już 13,1% udziału wartościowego w całym regionie CEE TOP-5, w skład którego wchodzą: Polska, Rosja, Czechy, Słowacja i Węgry.

- Osiągnięcie pozycji lidera regionu Europy Środowej, było naszym strategicznych celem, wyznaczonym w 2012 roku, po wejściu na GPW. Dziś możemy powiedzieć, że wypełniliśmy plan 2 lata przed tym terminem. Jest to dowód na dobrze realizowaną strategię, która przełożyła się na geograficzne zwiększenie zasięgu naszej działalności biznesowej, przy dynamicznym wzroście skali biznesu. To otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, dlatego jeszcze w tym kwartale chcemy przygotować nową strategię i mapę rozwoju Grupy Work Service do 2018 roku – podkreśla Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. - Naszym celem nadrzędnym będzie przejście z pozycji lidera regionu do bycia w czołowej 5 największych agencji zatrudnienia w Europie. Drogą do osiągnięcia tych celów będzie dalszy rozwój biznesu międzynarodowego oraz aktywne wejście na nowe rynki we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przeprowadzenie, na przełomie 2015 i 2016 roku, technicznego Dual Listingu naszych akcji na giełdzie w Londynie – dodaje Tomasz Hanczarek

W okresie styczeń – czerwiec 2015 r Grupa Work Service przeprowadziła intensywny proces integracji podmiotów działających w całej Europie. IT Kontrakt rozpoczął działalność na 5 nowych rynnach, a Antal International rozpoczął działalność w Niemczech i Czechach oraz na Słowacji Węgrzech. Dzięki temu Grupa Kapitałowa geograficznie dywersyfikuje źródła przychodów, a także uruchomiła sprzedaż, dedykowaną do międzynarodowych Blue Chipów. Obecnie podmioty z Grupy Work Service biorą udział w łącznie ponad 30 przetargach na poziomie regionalnym o łącznym potencjale przekraczającym 50 mln euro przychodów rocznie.

Inwestycje w rozwój międzynarodowy łączą się również z jednorazowymi kosztami. W I półroczu wydatki związane z inwestycjami w wyższej wymienione spółki wysokomarżowe, efektem różnic kursowych i kosztami akwizycyjnymi wyniosły 11,79 mln zł. Po ich wyłączeniu zysk netto Grupy wyniósł 26,5 mln zł i wzrósł o 36%. EBITDA wzrosło o 6,16%, dając wynik 38,5 mln zł., a po wyłączeniu transakcji jednorazowych wzrost poziomu EBITDA jest jeszcze bardziej imponujący – niemal 23%. Work Service kontynuuje również znaczący rozwój organiczny. Tylko w pierwszym półroczu rozwinięcie istniejących już w Grupie linii biznesowych dało wzrost na poziomie 13%, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio 4.1 mln. zł w 1Q i 24.2 mln. zł w 2Q 2015 r.

Dynamiczny rozwój międzynarodowy spowodował, że staliśmy się wiarygodnym partnerem nie tylko dla lokalnych, ale także dla globalnych graczy. Stając się liderem regionu zyskaliśmy możliwości pozyskiwania największych europejskich i światowych koncernów. To zupełnie nowe otwarcie dla naszej Grupy, która w drugiej połowie 2015 roku powinna wykazać jeszcze lepsze wyniki niż obecne. To efekt czynników sezonowych, które powodują, że rokrocznie III i IV kwartał są najlepsze w naszych zestawieniach finansowych - podsumowuje Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

  Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

1 H 2014

 

1 H 2015

 

Zmiana 

Przychody

735 856

977 115

+32,79%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

36 269

38 505

+6,16%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

83 900

98 770

+17,72%

Zysk EBIT

32 388

32 890

+1,55%

Zysk netto

19 466

13 210

-32,14%

Zysk netto z wyłączeniem jednorazowych kosztów

19 466

26 571

+36,4%

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

14 646

10 000

-31,7%

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z wyłączeniem jednorazowych kosztów

14 646

21 795

+48,8%

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 11 krajach Europy (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved