Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service po III kwartałach: solidne wyniki i nowa strategia Grupy na lata...

Work Service po III kwartałach: solidne wyniki i nowa strategia Grupy na lata 2018-2020

Po 9 miesiącach 2017 roku Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała ponad 1,975 mld przychodów z zyskiem operacyjnym na poziomie niemal 52 mln złotych. Biorąc pod uwagę wyniki z działalności kontynuowanej, dynamiki wszystkich kluczowych wskaźników biznesowych osiągnęły dwucyfrowe wzrosty w stosunku do roku ubiegłego. Ostatnie III kwartały to czas znaczącej transformacji Grupy, zarówno w zakresie struktury, jak i modelu biznesowego. Te działania przełożyły się na stworzenie nowej strategii rozwoju dla Work Service na lata 2018-2020. Zakłada ona zwiększenie aktywności w obszarze działalności transgranicznej, wejście w nowe segmenty rynkowe, poprawę rentowności biznesu, a także większą efektywność kosztową.  

Strategia „Work Service 2020” określa główne obszary działalności i rozwoju Grupy Kapitałowej Work Service w nowej strukturze po przeprowadzeniu procesów sprzedaży Grup IT Kontrakt i ProService.

Naszym głównym celem jest umocnienie pozycji lidera w regionie. Stawiamy na rynki Europy Środkowej, które zapewniają dużą stabilność i charakteryzują się ogromnym popytem na elastyczne formy zatrudnienia. Chcemy, aby Work Service stał się graczem na pozycjach od 1 do 3 na każdym rynku geograficznym, na którym działa. W tym celu będziemy dążyć do utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów. Naszą ambicją jest wyższy niż średni wzrost na rynku oraz osiągnięcie rentowności na poziomie wyższym niż średnia dla branży do końca roku obrotowego 2020 – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Plan rozwoju biznesowego           

Grupa Work Service zamierza wykorzystać pojawiającą się szansę i stać się wiodącym pośrednikiem na międzynarodowym rynku. Będzie to oznaczało kontynuację modelu krajowego z silnym wsparciem rozwoju wymiany transgranicznej. Sposobem na to ma być rozszerzenie bazy klientów i postawienie na duże międzynarodowe podmioty typu „blue chip”. Budując długofalowe relacje i jednoczesną współpracę na wielu rynkach, będzie budowana wyższa wartość dodana, a co za tym idzie również stabilny zysk. Grupa zakłada, że przy utrzymaniu poziomu ponad 20 tys. polskich pracowników, tylko w 2018 roku podwoi liczbę ukraińskich pracowników w Polsce, co będzie oznaczało wynik na poziomie 10 tys. osób. Jednocześnie przewiduje zwiększenie liczby naszych rodaków w Niemczech o ponad 1,5 tys. osób.

Marże za usługi transgraniczne potrafią być do kilku razy wyższe niż te krajowe. Dlatego stawiając na nie chcemy skokowo poprawić naszą rentowność, a także wykorzystać potencjał jaki drzemie w umacniających się trendach migracyjnych w naszej części Europy. Z racji zajmowanej pozycji w regionie mamy dostęp do dynamicznie rozwijających się rynków, potrzebujących tysięcy pracowników, a przy tym borykających się z rosnącymi deficytami kadrowymi – podkreśla Maciej Witucki.

Jednocześnie Work Service przedstawił plan uproszczenia struktury organizacyjnej, zakładającej powstanie jednolitych podmiotów krajowych zajmujących się główną działalnością w postaci pracy tymczasowej. Skład Grupy będą uzupełniać trzy specjalistyczne spółki, odpowiadające za usługi transgraniczne i rekrutacje stałe. Grupa planuje również mocniejsze wejście w nowy segment rynku i postawienie na zapewnienie kadr do centrów BPO/SSC, co pozwoli na przyciąganie pracowników zewnętrznych o wyższych kwalifikacjach. .

Strategiczne założenia finansowe

Wyznaczając swoje cele finansowe na lata 2018-2020, Grupa Work Service przedstawiła również założenia dotyczące efektywności kosztowej oraz rentowności aktywów i kapitału. Główny cel to utrzymanie dwucyfrowego poziomu wzrostu przychodów przy osiągnięciu rentowności na poziomie wyższym niż średni dla branży do końca roku obrotowego 2020. Dlatego już w 2018 roku Work Service zamierza w istotny sposób zmniejszyć zadłużenie. Jednym z głównych elementów, który ma wpłynąć na poprawę wskaźników zadłużenia w pierwszym roku realizacji strategii, ma być finalizacja sprzedaży Grupy Exact Systems, planowana na pierwszą połowę 2018 r. Zgodnie z przyjętą w Grupie Kapitałowej strategią finansowania Zarząd dąży do tego, aby wskaźnik zadłużenia liczony jako relacja długu netto do EBITDA utrzymywać na poziomie nie wyższym niż 2,5x.

Chcemy prowadzić strategię stabilnego rozwoju, dlatego stawiamy na lekkie struktury i większą efektywność. Jeszcze w tym roku przeprowadziliśmy pierwsze procesy ograniczające koszty własne, ale dążymy do tego by wskaźnik kosztów pośrednich na koniec 2020 roku nie przekraczał poziomu 9%. Jednocześnie podejmowane działania biznesowe będą przekładały się na zrównoważone poprawianie rentowności. W najbliższych 3 latach oczekujemy rocznych wzrostów marży EBIT w granicach 200-300 punktów bazowych – dodaje Maciej Witucki.

Budowa na solidnych fundamentach: wyniki po III kw. 2017

W ciągu ostatnich 9 miesięcy Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała ponad 1,975 mld przychodów, co stanowiło wynik o niemal 8,5% wyższy niż przed rokiem. W tym samym okresie wynik operacyjny Grupy Work Service wyniósł 51,9 mln złotych, a EBITDA wyniosła 64,5 mln złotych. Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach wyraźnie zmienił się skład Grupy, za sprawą sprzedaży spółek rosyjskich, a także Grupy IT Kontrakt. W efekcie bardziej porównywalne wyniki biznesowe pokazują dane dotyczące działalności kontynuowanej, ponieważ zestawiają one obecnie działające w Grupie podmioty w stosunku do ich wyników z ubiegłego roku.

Wyniki działalności kontynuowanej wskazują na 11% wzrost zarówno przychodowo, jak i zysku ze sprzedaży. Z kolei EBIT i EBITDA rosną odpowiednio w tempie niemal 16% i 14%. To pokazuje, że biznes, z którym będziemy wchodzić w nowy rok i nową strategię, ma solidne fundamenty oraz perspektywy do dalszego dynamicznego rozwoju – podsumowuje Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Ze względu na niedojście do skutku dwóch planowanych akwizycji, a także niższe niż prognozowane wyniki wybranych linii biznesowych, spółka obniżyła prognozy wyniku operacyjnego na 2017 rok. Skorygowana prognoza zakłada osiągnięcie wyniku 68 mln zł EBIT, wobec pierwotnych założeń na poziomie 85,3 mln zł.

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 16 krajach (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved