Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service podwaja zyski w pierwszym półroczu 2014 roku

Work Service podwaja zyski w pierwszym półroczu 2014 roku

Grupa Kapitałowa Work Service opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę  roku. W okresie styczeń-czerwiec 2014 Spółka zanotowała zysk netto na poziomie blisko 19,5 mln zł.  Wynik ten jest wyższy o 97,8% od zeszłorocznego z analogicznego okresu. Przychody wzrosły o 79,4% do 735,9 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł ponad 32 mln zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody  Grupy Kapitałowej wzrosły o 79,4% wobec analogicznego okresu 2013 roku, do poziomu 735,9 mln zł, w ujęciu rok do roku. Z tego sprzedaż części organicznej (bez akwizycji)  wzrosła o 25,5%.  Dynamika wzrostu organicznego Grupy Kapitałowej Work Service jest ponad dwukrotnie wyższa niż raportowany* wzrost wartości rynku usług personalnych w roku 2014. Z kolei zysk netto w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 19,5 mln zł, co oznacza wzrost aż o 97,8% w porównaniu do pierwszej połowy 2013 roku. Kolejny kwartał z rzędu Grupa generuje rosnące dodatnie przepływy z działalności operacyjnej (w 1Q 2014: 24 mln, 2Q 2014: 39 mln). Jest to efekt stałego procesu podnoszenia marży na sprzedaży, skrócenia cyklu konwersji gotówki o 12 dni (z 54 dni na koniec pierwszego półrocza 2013 r. do 42 dni na koniec czerwca 2014 r.), a także zakupu spółek generujących dodatnie przepływy pieniężne, zwłaszcza z działalności operacyjnej.

 

Utrzymanie tak dużego tempa rozwoju sprzedaży w Grupie świadczy o skuteczności przyjętego przez nas modelu biznesowego – powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA. Pierwsze półrocze 2014 było dla nas bardzo udanym okresem. Tak dobry wynik finansowy jest efektem wzorowej współpracy ze strony spółek, które w ostatnim czasie dołączyły do Grupy. Zgodnie z naszymi prognozami, w tym roku osiągniemy pozycję lidera pod względem udziałów wartościowych rynku usług personalnych w krajach Europy Środkowej CEE-5 (Polska, Rosja, Węgry, Czechy, Słowacja). Dowodzi to skuteczności i konsekwencji w realizacji przyjętej strategii   – dodał Tomasz Hanczarek.

 

Tabela 1. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 1H 2014

 

 1H 2013

 

Zmiana

Przychody

735 856

410 111

79,4%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

36 269

19 817

83,0%

Zysk ze sprzedaży

83 900

44 935

86,7%

Zysk EBIT

32 387

17 617

83,8%

Zysk brutto

23 424

10 861

115,7%

Zysk netto

19 465

9 841

97,8%

 

Na rekordowy wynik finansowy Grupy Kapitałowej Work Service miał także wpływ rozwój kupionych przez nią spółek. Dzięki synergii przychodów wyniki finansowe spółek Antal International, Work Express oraz ProHuman (kupionych w latach 2013-2014) rosły w tym roku szybciej niż przed akwizycjami (+57,2% wzrost przychodów ze sprzedaży, +64,4% wzrost zysku z działalności operacyjnej), dowodząc tym samym korzyści z bycia częścią Grupy Kapitałowej.  W pierwszym półroczu 2014 r. wymienione spółki wygenerowały odpowiednio 221,2 mln zł przychodów i 15,7 mln zł zysku EBIT. Prezentowane wyniki za pierwsze półroczne nie obejmują czwartej akwizycji na rynku niemieckim (Fiege/Uniserv, Fige/Worksess), która zostanie objęta konsolidacją od III kwartału 2014 roku.

 

 Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł)

 

Tabela_2

Wynik finansowy za pierwszą połowę roku 2014 potwierdza trafność podjętych decyzji co do wyboru celów transakcji, a także umiejętność wykorzystania potencjału rynku HR przez Grupę Kapitałową – powiedział Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA. Niewątpliwy wpływ na rezultaty miały synergia sprzedaży i wysoka skuteczność procesów integracji nowych podmiotów w Grupie – dodał Tomasz Misiak.

 

*Według raportu: Temporary Staffing in CEE5 2014, Interconection Consulting

 

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a 35 000 osób miesięcznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie w Polsce i za granicą. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved