Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service sfinalizował umowę przejęcia węgierskiej Spółki Prohuman

Work Service sfinalizował umowę przejęcia węgierskiej Spółki Prohuman

Grupa Work Service zawarła umowę przejęcia brakujących 25 proc. udziałów w węgierskiej spółce Prohuman. Przejmowana spółka jest liderem węgierskiego rynku usług pracy tymczasowej z udziałem przekraczającym 22 proc. rynku oraz najszybciej rosnącym podmiotem w strukturach Grupy. Wartość transakcji wyniesie do 7 325 mld HUF i będzie płatna w 3 transzach. Całkowite rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku.

Work Service podpisał z Profólió Projekt Tanácsadó warunkową umowę zakupu 25 proc. udziałów w węgierskiej spółce Prohuman. Zamkniecie tej transakcji da grupie 100-proc. udział w jej kapitale zakładowym Prohuman.

Podpisanie umowy inwestycyjnej z Profólió Projekt Tanácsadó przybliża nas istotnie do finalizacji tej transakcji. Przez ostatnie miesiące trwały intensywne prace nad umową. To dobry wynik, biorąc pod uwagę złożoność procesu. Jej ostateczne zamknięcie, spodziewane jest w pierwszej połowie 2018 roku – mówi Maciej Witucki, Prezes Works Service S.A.

Work Service w ramach pierwszej transzy, w terminie 25 października 2017 roku, nabędzie akcje uprawniające łącznie do wykonywania 80,22 proc. na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostałe 19,78 proc. WSE kupi w dwóch kolejnych transzach, zrealizowanych po spełnieniu wszystkich wskazanych w umowie warunków, które odbędzie się  31 stycznia 2018 r. (4,98 proc.) oraz 29 czerwca 2018 r. (14,8 proc.). Wartość transakcji wyniesie do 7,325 mld HUF, co według średniego kursu NBP z oznacza kwotę 100,6 mln zł.

Prohuman jest nr 1. na Węgrzech, a wzrost biznesu na tym rynku, jest istotnym elementem realizowanej przez nas strategii rozwoju międzynarodowego. W samym pierwszym półroczy tego roku, na Węgrzech wypracowaliśmy ponad 200 mln zł przychodów. Ponadto jeśli uwzględnilibyśmy efekt tegorocznych akwizycji Grupa PHU, to możemy pochwalić się blisko 20 proc. wzrostem skali węgierskiego biznesu – dodaje Maciej Witucki.

Prohuman od 2010 roku o 600% zwiększyła swój poziom przychodów. Spółka zatrudnia łącznie ponad 17 tys. pracowników tymczasowych i jest to najlepszy wynik na tle konkurencji. Jednocześnie utrzymujące się na Węgrzech niskie bezrobocie i rosnące deficyty kadrowe zwiększają zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia. 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 19 krajach (Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Chiny, Ukraina, Dania, Islandia, Holandia, Austria). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved