Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service zyskuje międzynarodowego akcjonariusza Gi Group

Work Service zyskuje międzynarodowego akcjonariusza Gi Group

Work Service, największa w Polsce firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich oraz Gi Group, jedna z wiodących na świecie firm świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy zrealizowały 24 sierpnia br. umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Dzięki transakcji GI Group umacnia swoją pozycję na rynku usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej, Work Service zyskuje nowego, liczącego się na międzynarodowym rynku usług HR akcjonariusza, który umożliwi spółce pełną stabilizację finansową, rozwój działalności i usług.

Thibault Lefebvre, Dyrektor Regionalny Gi Group na Centralną i Wschodnią Europę został powołany na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Work Service SA, Iwona Szmitkowska, dotychczasowa Prezes Zarządu Work Service została nowym Wiceprezesem; Nicola Dell’Edera, Global Chief Financial Officer Gi Group został powołany na stanowisko nowego Wiceprezesa Work Service.

- Pozyskanie Gi Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów. Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem, przez lata inwestowaliśmy w jakość i technologię, a także w nowoczesną rekrutację, robotyzację i komunikację. Dzięki redukcji kosztów pośrednich działalności osiągnęliśmy najwyższe wskaźniki efektywności operacyjnej w branży. Tak jak na początku rozwoju Work Service, tkwi w nas ogromna siła i możliwości, które po zrealizowaniu umowy inwestycyjnej  będą mogły być w końcu w pełni wykorzystane -  komentuje Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu Work Service.

Umowa finalizuje ogłoszony przez Work Service w marcu ub. roku proces pozyskania finansowego lub branżowego inwestora strategicznego, tym samym przeglądu opcji strategicznych. W jego wyniku 13 lutego br. Work Service podpisał umowę inwestycyjną z Gi Group, w której zostały określone warunki nabycia większościowego pakietu akcji. Jej finalizację poprzedziło badanie confirmatory due diligence, uzyskanie zgody organów antymonopolowych oraz uzgodnienie ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostatecznej dokumentacji transakcji. Pomimo pandemii, która zmieniła sytuację gospodarczą i globalny rynek pracy, zrealizowana 24 sierpnia br. umowa zawiera wszystkie uzgodnione wcześniej postanowienia.

Na mocy umowy Gi Group nabyła większościowy pakiet akcji Work Service i zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji. Międzynarodowy inwestor udzieli również niezbędnego finansowego wsparcia, które umożliwi Work Service osiągnięcie celów biznesowych przy odpowiedniej strukturze finansowej.

Work Service zobowiązał się do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu zaproponowania podwyższenia kapitału zakładowego o co najmniej 30 mln zł do maksymalnej wysokości 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję.

Inwestycja w Work Service jest strategicznym dopełnieniem dotychczasowej działalności Gi Group, która działa w obszarze zatrudnienia tymczasowego i stałego, poszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR oraz usług uzupełniających.

- Duże wsparcie finansowe ze strony Gi Group połączone z doświadczeniem kierownictwa wyższego szczebla, jakością procesów oraz konsekwentnym inwestowaniem w nowe technologie umożliwi nam dalsze zapewnianie najlepszych innowacyjnych rozwiązań naszym klientom i kandydatom w ramach pośrednictwa pracy, outsourcingu i RPO. Work Service jest i pozostanie stałym punktem odniesienia dla kandydatów, klientów oraz konkurentów w Europie Centralnej i Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Jestem pewien, że nawet jeśli Gi Group i Work Service będą funkcjonowały niezależnie, będą współdziałać, by zapewnić efektywność działań oraz profesjonalizm usług świadczonych firmom i kandydatom - mówi Thibault Lefebvre, nowy Prezes Zarządu Work Service i Dyrektor Regionalny Gi Group na Europę Centralną i Wschodnią.

- Nabycie większościowego pakietu akcji Work Service daje nam możliwość poszerzenia i skonsolidowania naszej obecności w Europie Centralnej i Wschodniej, gdzie jesteśmy już obecni w ramach marek Gi Group, Wyser i Grafton oraz umacnia naszą rolę globalnego gracza w sektorze usług HR. Jest kolejną transakcją po tych, które zrealizowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz pokazuje pełne skupienie Grupy na zarządzaniu fazą odbicia. Działania te w pełni pokrywają się z naszym średnioterminowym celem osiągnięcia obrotów na poziomie 6 miliardów euro do roku 2023. Jestem przekonany, że Gi Group i Work Service będą współpracowały i osiągną synergię, mając jeden unikalny cel: zapewnić kompleksową obsługę zarówno firmom, jak i kandydatom - komentuje Stefano Colli-Lanzi, Globalny CEO Gi Group.

Działające w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech spółki należące do Work Service i Gi Group będą w najbliższej przyszłości prowadziły działalność niezależnie. Docelowo jednakże planowane jest przygotowanie i wdrożenie optymalnego modelu synergii, by zapewnić efektywność działalności, komplementarność i rozwój usług oraz profesjonalną obsługę klienta.

- Podpisana umowa to pierwszy, formalny i bardzo ważny etap. W najbliższym czasie zastanowimy się nad możliwościami i zakresem współpracy, zintegrowania działalności spółek, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług – komentuje Iwona Szmitkowska.

Doradcami Work Service w procesie byli: Blackwood Capital Group, PwC Advisory oraz kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy. Doradcami Gi Group w procesie byli: Baker McKenzie jako międzynarodowi doradcy prawni ze wsparciem wewnętrznego Globalnego Działu Prawnego, M&A i Globalnego Działu Finansowego, Deloitte oraz Core Sp. z o.o.

###

Work Service to największa w Polsce firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Z jej usług skorzystało do tej pory ponad 3 tys. firm. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje są też notowane na London Stock Exchange. Działa od 1999 roku.

Gi Group jest jedną z największych firm HR na świecie według Staffing Industry Analysts oraz  członkiem World Employment Confederation Europe. Prowadzi działalność w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR, a także w zakresie usług komplementarnych. Dzięki bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym, działa w 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.

 

Kontakt:

Dorota Zawadzka

Manager ds. komunikacji, rzecznik prasowy

Work Service

T: +48 692 186 083
E: dorota.zawadzka@workservice.pl

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved