Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Zarząd Work Service S.A. rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję

Zarząd Work Service S.A. rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję

Zarząd Work Service S.A. przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki rekomendację przeznaczenia na dywidendę za rok 2011 r. kwoty 5.000.000 zł, co daje 0,10 zł na jedną akcję. W całym 2011 roku Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała zysk netto na poziomie 22,29 mln złotych.

Nasza decyzja związana z rekomendacją podziału zysku za 2011 rok jest spełnieniem obietnic, które składaliśmy już w trakcie realizacji oferty publicznej naszych akcji, a także zapowiedzią długoterminowej polityki spółki. W najbliższych latach będziemy kontynuować przyjętą obecnie strategię i również będziemy rekomendować dzielenie się z naszymi akcjonariuszami wypracowanymi zyskami – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. 

Ostateczna decyzja  o wypłacie dywidendy zostanie podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje również ustalenie dnia dywidendy na dzień przypadający w dniu upływu trzech miesięcy licząc od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Work Service S.A. jest największą firmą na polskim rynku usług personalnych, która opiera swoją działalność na oferowaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z elastycznymi formami zatrudnienia, doradztwem personalnym oraz outsourcingiem procesów biznesowych obsługiwanych przez pracowników spółki.

 

Pod koniec kwietnia Work Service S.A. zadebiutował na GPW, jako pierwszy podmiot z sektora usług personalnych.

 

***

 

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.  Specjalizuje się
 w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym,  pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy
 i rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera
 w biznesie. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved