Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > O firmie > Aktualności > Gi Group rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Powstaje korporacyjna ma...

Gi Group rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Powstaje korporacyjna marka GI GROUP HOLDING.

04.04.2022

Nowa korporacyjna marka Gi Group Holding, wprowadzana 4 kwietnia 2022 roku, umożliwia ujednolicenie strategicznego podejścia i rozwiązań w obszarze zatrudnienia we wszystkich markach Gi Group, jednej z wiodących na świecie firm rekrutacyjnych i doradczych. Tworzy międzynarodowy ekosystem usług HR w 30 krajach, w których Grupa działa bezpośrednio, obsługując 20 tys. firm.

Celem wprowadzenia nowej korporacyjnej marki jest ujednolicenie wartości, strategicznego podejścia i rozwiązań we wszystkich markach Gi Group świadczącej kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i rozwoju kadr. Holding obsługuje obecnie ponad 20 tys. spółek w 30 krajach świata, a przychody Grupy wynoszą 3,3 miliardów euro (dane za 2021 rok*), co daje jej 5. pozycję w rankingu największych europejskich firm z sektora HR i 16. miejsce na świecie.

Globalny ekosystem usług Gi Group Holding wspiera przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, zrównoważone wartości społeczne i ekonomiczne rynku pracy, elastycznie odpowiadając na zmieniające się potrzeby firm, kandydatów i pracowników. To podejście odzwierciedlają wartości nowej marki, oparte na hasłach „More than Work” (Więcej niż praca) oraz „Change Lives" (Zmieniamy życia innych).

Marki Grupy

Uzupełniające się marki Grupy tworzą kompleksowy pakiet usług w obszarze z rekrutacji i zatrudniania pracowników wszystkich szczebli, różnych form zatrudnienia (praca stała, tymczasowa, outsourcing), podwyższania i zmiany kwalifikacji. Jednocześnie wspierają kandydatów w poszukiwaniu zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej oraz kompetencji. Marki Gi Group Holding:

Gi Group: zatrudnienie w obszarze pracy tymczasowej i stałej
Gi BPO: outsourcing procesów biznesowych
INTOO: zmiana kwalifikacji i szanse na rynku zatrudnienia
Wyser: rekrutacja i selekcja menedżerów średniego i wyższego szczebla
Grafton Recruitment: rekrutacja specjalistów
TACK/TMI: nauka i rozwój

W Polsce Gi Group Holding oferuje usługi w ramach marek: Gi Group (rekrutacje stałe i tymczasowe), Grafton Recruitment (rekrutacje specjalistów), Thomas International (testy psychologiczne i rozwój) oraz Wyser (rekrutacje menedżerów średniego i wyższego szczebla). Świadczenie usług jest wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników, umiejętnie reagujących na potrzeby rynkowe, trendy globalne i regionalne.

- Rozpoczynamy nowy, ważny rozdział w historii naszej firmy, jesteśmy z tego bardzo dumni. Nasza spółka, która powstała w 1998 roku, stała się wiodącym graczem w branży HR dzięki zaangażowaniu pracowników na całym świecie. Nigdy wcześniej troska o jednostkę nie była tak ważna w kontekście sukcesu organizacji. Po powstaniu Gi Group Holding nasza misja stała się jeszcze bardziej wyrazista - chcemy przyczyniać się do rozwoju zrównoważonego rynku pracy, podkreślać jej indywidualną i społeczną wartość - powiedział Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group Holding.

Plany Grupy

Gi Group jest obecna bezpośrednio w 30 krajach świata. Świadczy usługi ponad 20 tys. spółkom, generując przychody 3,3 miliardów euro (dane za 2021 rok ). Daje jej to 5. miejsce w rankingu największych europejskich firm z sektora rekrutacji i zatrudnienia i 16. pozycję na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat (2017-2021) przychody Grupy wzrosły o 65% (o 1,3 miliardów euro). Zatrudnia obecnie ponad 6 tys. pracowników.

W ciągu pięciu kolejnych lat strategia biznesowa Grupy skupi się na dalszej konsolidacji działalności na najsilniejszych rynkach (Włochy, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Chiny i Hiszpania) oraz przyspieszeniu rozwoju w krajach o wysokim potencjale wzrostu dzięki organicznemu wzrostowi i przejęciom. Priorytetem Gi Group jest rozwój kluczowej działalności w obszarze pracy tymczasowej oraz rekrutacji specjalistów.

Bardzo ważne miejsce w strategii firmy zajmuje propagowanie zrównoważonej pracy - Gi Group Holding skoncentruje działania mające na celu podnoszenie standardów w branży HR, będzie podejmował inicjatywy promujące wspólną i angażującą interesariuszy rynku pracy odpowiedzialność za tworzenie takich warunków życia i pracy, które wspierają pracowników w całym okresie ich aktywności zawodowej. Elementy koncepcji zrównoważonej pracy:

• Ludzie: pomaganie w zrozumieniu sensu i wartości pracy, troska o kondycję psychofizyczną pracowników, inwestycje w rozwój umiejętności twardych i miękkich, budowanie relacji zawodowych i przywódczych.

• Spółki: zwiększanie elastyczności, stawianie na innowacje i tworzenie wartości, inwestycje w kapitał ludzki. Promocja różnorodności i integracji, ochrona środowiska, w tym ograniczenie ilości odpadów.

• Instytucje: rozwijanie i wspieranie aktywnej polityki zatrudnienia, zwalczanie pracy nierejestrowanej i uchylania się od płacenia podatków. Promowanie elastyczności, zmniejszanie niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, promocja szkoleń zwiększających szanse na zatrudnienie.

Na potrzeby komunikacji marki Gi Group Holding została stworzona nowa, globalna witryna internetowa www.gigroupholding.com, która jest dostępna także w języku polskim oraz profil w serwisie LinkedIn.

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved