Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty > Bieżące > Raport bieżący 53_2022 - Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonari...

Raport bieżący 53_2022 - Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 15 czerwca 2021 r.

08.09.2022
do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved