Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Dane finansowe

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.2020

2019

2018

2017

2016

2015

Grupa Kapitałowa

Work Service

w              tys.

PLN

w        tys.

PLN

w    tys.

PLN

w tys.

PLN

w tys.

PLN

w tys.

PLN

1. Przychody ze sprzedaży

619 554

1 634 209

2 445  719

2 665 962

2 479 746

2 136 717

2. Zysk ze sprzedaży

1 009

3 347

26 347

52 800

64 261

77 544

3. Aktywa razem

613 836

658 791

875 186

1 111 167

1 300 887

1 120 510

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

588 641

586 448

770 413

231 651

943 590

791 352

5. Kapitał własny

25 195

72 396

104 733

144 974

357 297

329 158

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

30.06.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Grupa Kapitałowa

Work Service

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys. EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

1. Przychody ze sprzedaży

139 498

379 890

573 184

628 073

566 712

510 594

2. Zysk ze sprzedaży

227

786

6 175

12 439

14 686

18 530

3. Aktywa razem

137 446

153 145

203 532

266 409

294 052

262 938

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

131 805

136 327

179 166

231 651

213 289

185 698

5. Kapitał własny

5 642

16 829

24 356

34 758

80 763

77 240

 

do góry
drukuj
wyślij znajomemu

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2021 Work Service S.A. All Rights Reserved