Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Kontakt

Kontakt dla inwestorów

e-mail: investor@workservice.pl

tel. 71 3710818 (sekretariat zarządu)

 

Work Service S.A.

Sky Tower
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000083941 o kapitale zakładowym 6.575.388,80 zł opłaconym w całości, REGON: 932629535, NIP: 897-16-55-469.

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 2010

do góry
drukuj
wyślij znajomemu

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2021 Work Service S.A. All Rights Reserved