Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Ekspert HR komentuje > 21% firm z branży przemysłowej w Polsce się automatyzuje

21% firm z branży przemysłowej w Polsce się automatyzuje

OECD szacuje, że 14% istniejących obecnie na świecie miejsc pracy może zniknąć w wyniku automatyzacji w ciągu najbliższych 15-20 lat, a kolejne 32% prawdopodobnie zmieni się radykalnie. Oznacza to, że wielu pracowników będzie musiało zmienić nie tylko swoją pracę, ale nawet zawód. W miejsce znikających zawodów pojawi się szereg kolejnych, wypełniając lukę, ale zwiększając wymagany na tych stanowiskach zakres kompetencji. Proces zmian już się w Polsce rozpoczął, 18% firm w Polsce automatyzuje się lub planuje w niedalekiej przyszłości. Najbardziej zaawansowane w proces są firmy z branży przemysłowej.

Proces, którego nie można zatrzymać

W Polsce 19,8% miejsc pracy jest, jak prognozuje OECD, narażonych na wysokie ryzyko automatyzacji, a 30,6% na znaczące ryzyko. Dla przykładu w Niemczech wysokie ryzyko automatyzacji dotyczy 18,4% miejsc pracy, a na Słowacji 33,6%.[1] Rynek technologii automatyzacji rośnie na świecie 20 procent rocznie i prawdopodobnie osiągnie 5 miliardów dolarów do 2024 roku.[2]

Proces automatyzacji będzie postępował, a wraz z nim rozwój nowych zawodów i specjalności, które będą usprawniały pracę robotów i współpracę z nimi. Wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie pracowników do zmian i zachęcanie ich do rozwoju w tym obszarze, doskonalenia umiejętności, które pozwolą być konkurencyjnymi na zrobotyzowanym rynku pracy. Z powodu negatywnych tendencji demograficznych, pracodawcy nie mogą oczekiwać, że znajdą wystarczającą liczbę pracowników z odpowiednimi kompetencjami cyfrowymi. Dlatego też niezbędne jest rozwijanie wewnętrznego potencjału firmy i pomaganie pracownikom w zdobywaniu umiejętności przyszłości – komentuje Iwona Szmitkowska Prezes Work Service.

Stosunek do Automatyzacji

Stosunek do automatyzacji a branże

 

Automatyzacja sposobem na lepszą wydajność

79,75 firmy wdraża lub planuje wdrażanie automatyzacji przed wszystkim, aby zwiększyć jakość, konkurencyjność i wydajność, 76,3% w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników, 71,7% redukcji kosztów, 57,2% aby ograniczyć braki kadrowe.

Cel wdrażania automatyzacji

Pracodawcy z branży przemysłowej wdrażają automatyzację przede wszystkim, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracowników 85,2%, dla zwiększenia wydajności i konkurencyjności (80,5%), a 75% aby ograniczyć braki kadrowe. Dla wszystkich firm z branży usługowej głównym motywem jest, jakość, wydajność i konkurencyjność, dla 86,8% redukcja kosztów oraz bezpieczeństwo i komfort pracowników 79,3% oraz zwiększenie konkurencyjności 64,6%. Sektor publiczny wdraża automatyzację w celu zwiększenia komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników 70,8%. Firmy z branży handlowej poprzez automatyzację zwiększają, jakość, wydajność i konkurencyjność 85,1%, redukują koszty 80,2% oraz podejmują lepsze decyzje biznesowe 76,1%. 

cel wdrażania a branża

Pracownicy nie boją się automatyzacji

Automatyzacji, w rozumieniu częściowego lub całkowitego zastąpienia pracy ludzkiej przez roboty obawia się zaledwie 10% badanych Polaków. Jednak nawet ich obawy znikają w sytuacji, gdy automatyzacja otwiera przed nimi potencjalnie możliwość zmiany ich stanowiska pracy lub awansu, 85% badanych zmienia wtedy zdanie.

Wizerunek robota ukształtowany w kulturze popularnej niezbyt korzystnie przedstawia przyszłość ludzkości. Roboty pokazywane są bardziej jako złodzieje pracy i pogromcy ludzkości niż sprzymierzeńcy. Niewątpliwie ludzie nie mają szans w konkurencji z robotami w przetwarzaniu ogromnych ilości danych oraz w dokładnym i szybkim wykonywaniu powtarzalnych rutynowych prac. Jednak wygrywamy w konkursie na kreatywność, pomysłowość i strategiczne myślenie. Dlaczego więc nie zostawić tej mniej przyjemnej pracy robotom i czerpać korzyści z bardziej przyjemnej i ciekawej pracy. Nie możemy zapominać, że w świecie nowoczesnych technologii, to człowiek jest i wciąż będzie motorem postępu - komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

obawy dot auyomatyzacji

obawy a nowe szanse

Rewolucja cyfrowa w Work Service - Robota dla Robota

Work Service już od 2018 roku systematycznie wprowadza roboty do organizacji w ramach projektu Robota dla Robota,którego celem jest cyfrowa rewolucja w firmie oraz rozwój nowych HR’owych  usług cyfrowych.

Roboty powstają w wyniku współpracy zespołu IT z wszystkimi działami. Ich konstrukcja to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka. Takie roboty prowadzą rozmowy z kandydatami, przesyłają dokumentację do ZUS-u, generują przelewy do Urzędów Pracy, zastępują wiele powtarzalnych procesów, pozwalając na przeniesienie uwagi pracowników na bardziej istotne zadania.

Założeniem strategicznym IT w Work Service jest m.in. całkowite zautomatyzowanie powtarzalnych procesów biznesowych firmy, które sprawi, że proces realizacji jej celów operacyjnych będzie nie tylko szybszy i tańszy, ale także dostępny przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Dodatkowo wypracowane rozwiązania stanowią bogatą bibliotekę robotów, których „wynajem” firma wkrótce zaoferuje szerokiemu rynkowi - komentuje Piotr Adamczyk CIO w Work Service.

Work Service, jako pierwsza w Polsce firma HR wprowadziła również rozwiązanie outsourcingu oparte na współpracy ludzi i Cobot’ów – robotów współpracujących, czyli przeznaczonych do bezpośredniej interakcji z ludźmi we wspólnej przestrzeni bez specjalnych instalacji czy drogich systemów nadzoru.

Automatyzacja  i robotyzacja to nieodłączne elementy każdego współczesnego procesu produkcyjnego. Automatyzację przyspiesza postępujący wzrost wynagrodzeń i ograniczony dostęp do zasobów kadrowych. Najczęściej automatyzacja na produkcji związana jest z wprowadzaniem skomplikowanych, dużych robotów przemysłowych, wymagających stałej programistycznej obsługi, i wiele miejsca. Roboty współpracujące (Coboty) ramię w ramię pracują z ludźmi, wyręczając lich z wykonywania powtarzalnych oraz bardzo żmudnych czynności,  dodatkowo pracują bez przerwy całą dobę i utrzymują cały czas jakość wykonywanych procesów na bardzo wysokim poziomie. Budowa grup roboczych, w których Coboty wykonują najmniej wymagające i najprostsze czynności,  pozwala pracownikom skupić się na pozostałych pracach, wymagających więcej kreatywności, a przez to bardziej opłacalnych - komentuje Ewa Klimczuk, Country Manager Work Service.

 

Metodologia badania:

Badanie zrealizowane zostało przez Kantar Millward Brown na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Badanie zrealizowano na próbie pracowników N=501 dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków (18+ lat) syndykatowego badania Kartezjusz.  Badanie pracowników zostało przeprowadzone na próbie 500 osób. Próba bazowa odpowiadała strukturze populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania – dzięki losowo-kwotowemu doborowi badanych oraz ważeniu wyników. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4,2%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI Ad hoc w okresie 12.02 - 18.02.2020 r. 

 

[1] OECD Employment Outlook 2019 : The Future of Work

[2] Global Market Insights, “To 2024, robotic process automation market to see 20% CAGR,” MarketWatch, October 5, 2018. https://www.marketwatch.com/press-release to-2024-robotic-process-automation-market-to-see-20-cagr-2018-10-05.

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved