Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Ekspert HR komentuje > Barometr Rynku Pracy XV - 74,6% firm chce utrzymać poziom zatrudnienia

Barometr Rynku Pracy XV - 74,6% firm chce utrzymać poziom zatrudnienia

Pomimo spowolnienia gospodarczego połowa firm, przede wszystkim średnich i dużych nie odnotowała symptomów kryzysu, a odsetek przedsiębiorstw, które chcą utrzymać poziom zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy pozostaje wysoki - 74,6%, wynika z Barometru Rynku Pracy, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Work Service. Rekrutację nowych pracowników planuje ponad 35% firm, redukcję 4%.

 

Kryzys gospodarczy jest odczuwalny przez 41,4% firm, w pierwszej kolejności małych. Pogorszenie sytuacji zaobserwował w pierwszej kolejności handel i usługi, w najmniejszym stopniu - sektor publiczny i produkcja, wynika z najnowszego Barometru Rynku Pracy, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Work Service w grudniu 2020 i styczniu 2021 roku. Zmian nie odnotowało 56,2% średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników), 54,5% dużych (powyżej 249 pracowników) i 47,3% małych (10-49 pracowników).

s30w1

Odczuwanie symptomów kryzysu w zależności od branży

 

- Prezentowana w badaniu skala i struktura zatrudnienia odzwierciedla kondycję rynku i poszczególnych branż. Patrząc na stopę bezrobocia i sytuację w innych krajach UE, można powiedzieć, że polska gospodarka nadal sobie radzi. Sytuacja jest jednak różna w zależności od regionu i branży. Są takie, które odnotowały wręcz wzrost, inne nadal borykają się z ograniczeniami i skutkami pandemii. Widzimy jednocześnie, że alternatywne formy zatrudnienia, w tym praca tymczasowa, są dla wielu firm kluczowym czynnikiem efektywności w obliczu zmiennej koniunktury i trudnego rynku kandydata – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

 

Stabilny poziom zatrudnienia

Odsetek firm, które chcą utrzymać poziom zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy pozostaje wysoki i wynosi 74,6%. To przede wszystkim firmy małe i średnie. Odsetek ten nieco zmalał w porównaniu z początkiem 2020 i 2019 roku, jest jednak wyższy niż w 2017 czy 2018.
Połowa przedsiębiorców zakłada utrzymanie zatrudnienia bez dodatkowych rekrutacji. Z 35% firm planujących zatrudnienia ponad 14% zwiększy liczbę pracowników, a blisko 21% chce uzupełnić niedobory kadrowe. Redukcję zakłada tylko 4% firm, czyli tyle, ile w poprzednich latach. Do 7,2% wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorców, którzy nie są w stanie określić zakresu zmian. Jest najwyższy od 2016 roku i świadczy o trwającej niepewności firm. Jest to spójne z danymi GUS - w styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła 6,5%, podczas gdy rok wcześniej było to 5,5%.

 

Plany dotyczące zatrudnienia

 

- Wysoki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą utrzymać skalę zatrudnienia nastraja pozytywnie. Świadczy o tym, że firmy w większości potrafią dostosować swoją działalność do niepewnej sytuacji rynkowej i ograniczeń wynikających z pandemii – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

 

Plany dotyczące zatrudnienia

 

Plany zatrudnienia

Planowane rekrutacje

Jak wynika z Barometru Rynku Pracy, na rekrutację w większym stopniu nastawiają się przedsiębiorstwa duże i średnie, sektor usług i przemysłu. Bez zwiększania liczby pracowników chcą poradzić sobie natomiast firmy małe, działające w branży handlowej. Aż 69,5% (znacznie więcej niż z w poprzednich latach) przedsiębiorstw, które planują rekrutację, chce zatrudnić pracowników niższego szczebla. To duże firmy, w pierwszej kolejności przemysł (88,5%), a także usługi (68%) i handel (66,3%). Pracowników średniego szczebla potrzebuje blisko 40% firm, o 11,5% mniej niż rok wcześniej. Poszukuje ich w pierwszej kolejności sektor publiczny (51,5%) oraz branża handlowa (41%). W ciągu ostatnich lat systematycznie rosło zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą, obecnie to 12,8%. Zapotrzebowanie deklarują w tym przypadku przede wszystkim duże firmy oraz sektor publiczny.

 

Jakich pracowników planują

 

Jakich pracowników planują

 

 

Sposoby rekrutowania pracowników

Firmy najczęściej pozyskują pracowników przez urzędy pracy (40,5%) i własną stronę internetową (38%). Jedna na cztery zatrudnia osoby polecone przez znajomych lub własnych pracowników, jedna na pięć – przez rekrutacje wewnętrzne. Z publikacji ogłoszeń na portalach pracy i agencji pracy korzysta 44,3%.

sposoby pozyskania

 

Duże firmy najczęściej rekrutują poprzez własną stronę internetową, częściej też niż pozostałe publikują ogłoszenia na portalach pracy. Z kolei polecenia i rekomendacje są najbardziej wykorzystywane przez małe firmy, branżę handlową i usługi. Sektor publiczny chętniej korzysta w celach rekrutacyjnych z firmowej strony www i wsparcia urzędu pracy. Na portalach pracy częściej publikuje oferty branża przemysłowa.

Pełne wyniki XV edycji Barometru Rynku Pracy zostaną zaprezentowane wkrótce.

 

Kontakt:
Dorota Zawadzka
Manager ds. komunikacji, rzecznik prasowy
T: +48 692 186 083
E: dorota.zawadzka@workservice.pl

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved