Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Rekordowy rok dla Work Service

Rekordowy rok dla Work Service

Dwanaście miesięcy 2012 roku to czas udanego debiutu giełdowego Work Service, bardzo dobrych wyników finansowych spółki oraz przejęcia spółki IT Kontrakt. Przychody Grupy Work Service wzrosły w ubiegłym roku o 18%, a EBIT o ponad 25% w porównaniu do 2011 roku, był to już kolejny rekordowy rok z punktu widzenia wyników spółki na tle rynku, który wzrósł o około 3,5%.

W 2012 roku przychody Grupy Work Service  wzrosły do 727,4 mln zł z 617,9 mln zł w 2011 roku, czyli o 18%. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) był wyższy o ponad 25% niż przed rokiem i wyniósł 39,07 mln zł wobec 31,11 mln złw 2011 roku. Zysk netto w 2012 roku wzrósł do 23,03 mln zł z 22,29 mln zł rok wcześniej. - Poza dynamiką wzrostu przychodów, także inne dane finansowe potwierdzają, że rok 2012 był dla Grupy Kapitałowej Work Service rokiem nie tylko ciekawym, ale i dobrym – komentuje finansowe osiągnięcia Tomasz Hanczarek Prezes Work Service S.A.

 

2012 r.  

(w tys. zł)

2011 r.  

(w tys. zł)

Wzrost w stosunku do 2011 r.

Przychody ze sprzedaży

727 447

617 922

17,72%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

43 303

34 392

25,91%

Zysk ze sprzedaży

38 931

31 106

25,15%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

39 067

31 112

25,57%

Zysk (strata) brutto

24 841

22 577

10,03%

Zysk (strata) netto

23 031

22 296

3,29%

 

Osiągnięciu takiego wyniku, oprócz skutecznej strategii biznesowej i efektywnego zarządzania, sprzyjało także przejęcie spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. - największej firmy w Polsce specjalizującej się w leasingu informatyków i programistów. - Przejęcie IT Kontrakt pozwoli w przyszłości na szybszy rozwój tej firmy w wyniku ekspansji do krajów, w których Grupa Work Service wypracowała już silną pozycję. Mam tu na myśli Czechy, Słowację, Niemcy oraz Rosję. Z kolei nasza Grupa Kapitałowa zapewni sobie szansę na rozwój w nowych segmentach rynku usług HR – mówi Tomasz Hanczarek Prezes Work Service S.A.

Celem Work Service jest wsparcie firm w zakresie optymalizacji kosztów, struktury zatrudnienia i podnoszenia efektywności pracy. Rocznie pomaga on znaleźć zatrudnienie 150 tysiącom osób. - Jesteśmy przekonani, że rynek usług personalnych ma ogromny potencjał rozwoju, a jego dalszy wzrost będzie sprzyjać zwiększeniu przychodów Grupy w najbliższych latach – podkreśla Tomasz Hanczarek.

Celom Work Service niewątpliwie będzie również sprzyjać realizacja umowy inwestycyjnej zawartej w styczniu 2013 roku, w ramach której PineBridge Investment, obejmie 12 milionów akcji o wartości 105 mln zł, co stanowi  20,02 % kapitału zakładowego spółki. – Pieniądze pozyskane ze współpracy przeznaczymy na budowę funduszu akwizycyjnego i dalszy rozwój w Europie. Naszym celem jest znaleźć się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Jesteśmy zdeterminowani, aby to osiągnąć – podsumowuje Prezes Tomasz Hanczarek.

 

***

 

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 rokui jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 7 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Specjalizuje się w restrukturyzacjach w obszarze HR, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym oraz outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami. Oferuje także rozwiązania wykorzystujące umowy o pracę tymczasową. Już ponad 2000firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a blisko 150 tysięcy osób rocznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved