Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Bardzo dobry kwartał dla grupy kapitałowej Work Service S.A.

Bardzo dobry kwartał dla grupy kapitałowej Work Service S.A.

Trzeci kwartał bieżącego roku Spółka zamyka z kolejnym, rekordowym wynikiem finansowym. Na koniec września 2013 r. odnotowano skonsolidowany zysk netto w wysokości 15 mln PLN, co oznacza ponad 25% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyniki finansowe Work Service S.A. na koniec trzeciego kwartału 2013 roku są bardzo  satysfakcjonujące i zgodne z oczekiwaniami Spółki. Przychody wzrosły o 20,15% do 648 mln PLN. Zysk ze sprzedaży na koniec analizowanego okresu zanotowano na poziomie 29 mln PLN, co oznacza 14% wzrost w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego. Na podobnym poziomie kształtuje się zysk EBIT, który powiększył się o 15,42%, dając wynik prawie 29 mln PLN. Warto podkreślić, że w związku z poniesieniem przez Spółkę jednorazowych kosztów w wysokości 3,1 mln PLN związanych z działalnością akwizycyjną, realna wysokość zysku EBIT na koniec III kwartału 2013 wynosi 42 mln PLN i oznacza 28% wzrost biznesu.

Dane skonsolidowane  w PLN

Q1 - Q3 2013

Q1 - Q3 2012

Zmiana

Przychody

648 968 000

540 151 000

20,15%

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

32 347 000

28 059 000

15,28%

Zysk ze sprzedaży

29 464 000

25 843 000

14,01%

Zysk EBIT

28 837 000

24 984 000

15,42%

Zysk brutto

17 021 000

12 506 000

36,10%

Zysk netto

15 034 000

12 006 000

25,22%

 

W ostatnim okresie Work Service S.A. konsekwentnie realizował strategiczne założenia dynamicznego rozwoju spółki. W październiku została sfinalizowana akwizycja Antal International, który wzmocnił swoimi kompetencjami grupę Work Service S.A., rozszerzając ofertę produktową o usługi rekrutacyjne z segmentu premium. Zapowiedziane zostało także przeprowadzenie akwizycji Work Express, spółki specjalizującej się w transgranicznej wymianie pracowników. Oba przejęcia przyczynią się do wzmocnienia pozycji Work Service S.A. na polskim rynku, a także umożliwią rozszerzenie obszarów dotychczasowej działalności Spółki o rynki Europy Środkowo - Wschodniej.

Jesteśmy zadowoleni z wyniku finansowego, jaki Spółka zanotowała na koniec trzeciego kwartału 2013 r. Planujemy intensywnie dbać o rozwój organiczny grupy, utrzymując wzrost na wysokim poziomie. Dzięki kolejnym, planowanym akwizycjom rozszerzamy kompetencje grupy i powiększamy jej zasoby, co z kolei zwiększa naszą przewagę konkurencyjną w Polsce, a także na rynkach europejskich. W najbliższym czasie spodziewamy się  jeszcze większego wzrostu, co będzie pochodną skutecznie realizowanej strategii dotyczącej dalszych przejęć-  powiedział Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

***

 

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Prowadzi działalność na terenie całego  kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 6 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Specjalizuje się w restrukturyzacjach w obszarze HR, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym oraz outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami. Oferuje także rozwiązania wykorzystujące umowy o pracę tymczasową. Już ponad 2000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a blisko 250 tysięcy osób rocznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved