Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service z bardzo dobrym wynikiem finansowym za 2013 rok

Work Service z bardzo dobrym wynikiem finansowym za 2013 rok

Po czterech kwartałach 2013 roku Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała zysk netto w wysokości 33,7 mln zł, co oznacza ponad 46% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (uwzględniając jednorazowe koszty związane z transakcjami M&A.

 

Przychody Work Service w 2013 roku wzrosły o ponad 26% do 918 mln zł. Zysk ze sprzedaży na koniec analizowanego okresu zanotowano na poziomie 112,7 mln zł, co oznacza prawie dwukrotny  wzrost w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk EBIT wzrósł o prawie 34%, dając  wynik ponad 52 mln zł, z uwzględnieniem jednorazowych kosztów związanych z transakcjami M&A. Rentowność sprzedaży liczona na poziomie zysku operacyjnego wyniosła 5,69% w stosunku do 5,37%
w roku poprzednim.

Wyniki finansowe Work Service po raz kolejny pokazują, że bardzo dynamicznie się rozwijamy. Rośniemy szybciej niż rynek i co ważne, konsekwentnie co kwartał utrzymujemy tę tendencję. Wypracowany ubiegłym roku  zysk jest pochodną działań podejmowanych w ramach strategii rozwoju Grupy w trójkącie Moskwa-Berlin-Stambuł. Zrealizowane akwizycje rozszerzyły zakres naszych kompetencji, a także zasięg geograficzny działalności. W 2013 roku już ponad 22% przychodów zostało wypracowanych poza Polską  – podsumowuje Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Podstawowe dane finansowe  Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za 2013 rok,
w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

Dane skonsolidowane (w zł)

2013

2012

Dynamika 2013/2012

Przychody netto

918 391 397,72

727 444 897,34

26,25%

Koszt własny sprzedanych produktów 

805 628 185,97

652 111 772,11

23,54%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

112 763 211,75

75 334 730,40

49,68%

Zysk (strata) ze sprzedaży *

53 445 427,93

38 930 988,93

37,28%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) *

52 222 544,34

39 067 110,79

33,67%

EBITDA*

57 037 129,95

43 302 569,45

31,72%

Zysk (strata) brutto *

37 128 980,99

24 840 662,08

49,47%

Zysk (strata) netto *

33 719 916,77   

23 030 704,98

46,41%

 

* koszty one-off związane ze zrealizowanymi transakcjami M&A w roku 2013: 4.235 mln zł

 

Grupa Work Service generuje przychody w czterech głównych liniach biznesowych: pracy tymczasowej, outsourcingu, doradztwie personalnym oraz doradztwie strategicznym HR. Najistotniejszym obszarem działalności pod względem wielkości przychodów są usługi związane z pracą tymczasową,  jednak jej udział w łącznych przychodach Grupy systematycznie spada – w 2013 r. udział ten spadł do poziomu 65,37% (w 2012 r. wynosił 66,75%). Udział przychodów generowanych w ramach outsourcingu wzrósł do 33,52% przychodów całkowitych (w 2012 r. wynosił 32,74%), natomiast udział dwóch pozostałych usług (doradztwa personalnego i doradztwa strategicznego HR) wzrósł do poziomu 1,11% (w 2012 r. wynosił 0,51%). 

 

Na wyniki finansowe Work Service w 2013 roku największy wpływ miało konsekwentne budowanie pozycji rynkowej zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje, a także skuteczne dopasowanie strategii rozwoju do zachodzących tendencji na rynku usług personalnych. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała transakcje przejęcia trzech spółek: Antal International, lidera polskiego rynku rekrutacji specjalistów i menedżerów, Work Express specjalisty w transgranicznej wymianie pracowników, a także ProHuman, jednej z największych agencji pośrednictwa pracy na Węgrzech. Dokonane przez Work Service akwizycje spółek działających w pokrewnych lub komplementarnych segmentach rynku pozwoliły na rozszerzenie oferty produktowej oraz przesunięcie ciężaru sprzedaży z pracy tymczasowej na kompleksowe doradztwo personalne i wysokomarżowe  rozwiązania outsourcingowe. 

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a 35 000 osób miesięcznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie w Polsce i za granicą. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved