Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service kontynuuje restrukturyzację oraz zapowiada rozwój biznesu w Pols...

Work Service kontynuuje restrukturyzację oraz zapowiada rozwój biznesu w Polsce i w Niemczech

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to okres realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia Work Service, w wyniku którego Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ponad 10 mln zł. Pozytywny wynik jest głównie efektem sprzedaży spółki Exact System, z której pozyskano ponad 155 mln zł. Środki posłużyły na spłatę części zobowiązań wobec banków. Work Service zamierza kontynuować restrukturyzację oraz skupić się na rozwoju działalności operacyjnej w Polsce i w Niemczech.

W 2018 roku Work Service kontynuowała proces restrukturyzacji mający na celu redukcję zadłużenia. W ramach procesu grupa zainicjowała sprzedaż części, mniej rentownych spółek zależnych. W październiku minionego roku sfinalizowana została sprzedaż spółki Exact Systems S.A. Środki pozyskane ze sprzedaży zostały wykorzystane do spłaty części zadłużenia wobec konsorcjum bankowego w wysokości 104 mln zł.

- W minionym roku kontynuowaliśmy proces sprzedaży spółek, głównie zagranicznych, aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić Grupie dalsze funkcjonowanie, ale przede wszystkim rozwijać naszą działalność. Dalszy ciąg działań restrukturyzacyjnych jest oczywiście przed nami. W tym roku zawarliśmy układ ratalny z ZUS dzięki któremu rozłożyliśmy płatność zobowiązań wobec tej instytucji na cały 2019 rok. Porozumieliśmy się także z bankami, a aktywa zagraniczne będą w dalszym ciągu sprzedawane. Maksymalnie w przyszłym roku sprzedane mają zostać spółki zależne z Węgier, Czech oraz ze Słowacji. Kontynuujemy więc restrukturyzację i rozważamy kolejne działania, dzięki którym Spółka będzie mogła się rozwijać. – komentuje Iwona Szmitkowska, prezes Zarządu Work Service S.A.

22 marca spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. W ramach procesu Work Service planuje przeanalizować obszary związane z działalnością dezinwestycyjną polegającą na sprzedaży części zagranicznych spółek, możliwości refinansowania zadłużenia oraz pozyskania alternatywnych źródeł finansowania.

W bieżącym roku spółka zamierza większą uwagę skupić na rozwoju działalności operacyjnej w Polsce i w Niemczech, czyli na najbardziej perspektywicznych rynkach. Bardzo duży potencjał rozwoju rynku pracy w Europie Centralnej przekłada się na najniższy od lat poziom bezrobocia. Istotne dla działań spółki może być również otwarcie niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Ukrainy.

- Sytuacja makroekonomiczna i polityczna w Polsce oraz u naszych sąsiadów bardzo pozytywnie wpływa na działalność Work Service. Od dłuższego czasu w Polsce pracuje bardzo dużo pracowników z Ukrainy oraz innych krajów wschodnich. Mimo planowanego na przyszły rok otwarcia się na nich rynku niemieckiego wciąż możemy liczyć na stały napływ pracowników ze Wschodu. Jako Work Service na pewno na tym skorzystamy jako największy w Polsce podmiot działający na rynku usług personalnych. Z kolei dzięki prowadzeniu działalności w Niemczech, z pewnością skorzystamy na deregulacji tamtejszego rynku pracy. – komentuje Iwona Szmitkowska, prezes Zarządu Work Service S.A.

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Polsce. Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl

   
do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved