Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service SA zatwierdziło sprawozdanie fi...

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service SA zatwierdziło sprawozdanie finansowe i wybrało nową Radę Nadzorczą

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Work Service SA za 2019 rok, udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz powołanie nowej Rady Nadzorczej to wynik pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki od momentu przejęcia jej większościowego pakietu akcji przez międzynarodowego gracza w obszarze HR, Gi Group. Zarząd Work Service SA zapowiedział utrzymanie wysokich wskaźników efektywności operacyjnej, dynamiczny rozwój usług w zakresie doradztwa personalnego, restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów. W najbliższej przyszłości Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z Radą Nadzorczą na temat wzmocnienia struktury bilansu finansowego i dokapitalizowania spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy największej w Polsce firmy branży HR Work Service, które odbyło się 15 października br. było pierwszym od momentu przejęcia w sierpniu br. większościowego pakietu akcji spółki przez Gi Group, jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. Jak informuje Zarząd spółki, akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu. Pozytywnie podsumowuje to okres trudnej restrukturyzacji, który ostatecznie zakończył się pozyskaniem w 2020 r. międzynarodowego inwestora dla Grupy.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołano także nową Radę Nadzorczą, w której skład weszło siedmiu przedstawicieli zależnych (Maurizio Uboldio, Dario Dell’Osa, Antonio Carvelli, Davide Toso, Federica Polo, Maria Luisa Cammarata, Francesca Garofolo, Gi Group) oraz dwóch niezależnych członków (Donato di Gilio, Marcus Preston).

 - Priorytetem Work Service pozostaje utrzymanie wysokich wskaźników efektywności operacyjnej, rozwijanie usług w zakresie doradztwa personalnego, restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Kluczowe jest dla nas nieustanne podwyższanie jakości obsługi dotychczasowych klientów oraz poszerzenie portfolio o nowych -  komentuje Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu Work Service SA.

Jak oświadcza Zarząd Work Service SA, dzięki powołaniu nowej Rady Nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie dwa lata procesem restrukturyzacji Work Service, niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia br. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższej przyszłości konsultacje z Radą Nadzorczą w tej sprawie. 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved