Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty > Bieżące

Bieżące

Raport bieżący 53_2022 - Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 15 czerwca 2021 r.

08.09.2022

Raport bieżący 52_2022 - Informacja o wniesieniu powództwa przez akcjonariusza

23.08.2022

Raport bieżący 51_2022 - Zawarcie umów faktoringowych przez Emitenta oraz Jednostki Zależne

19.08.2022

Raport bieżący 50_2022 - Wypowiedzenie umów faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta

28.07.2022

Raport bieżący 49_2022 - Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki

12.07.2022

Raport bieżący 48_2022 - Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki

12.07.2022

Raport bieżący 47_2022 - Lista uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZA w dniu 27.06.2022 r

27.06.2022

Raport bieżący 46_2022 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%

27.06.2022

Raport bieżący 45_2022 - Otrzymanie potwierdzenia dywidendy zaliczkowej od Prohuman

24.06.2022

Raport 44_2022 - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

15.06.2022

do góry

zobacz wcześniejsze raporty:

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved