Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service S.A. finalizuje przejęcie Work Express

Work Service S.A. finalizuje przejęcie Work Express

Work Service S.A. zawarł przedwstępną umowę kupna udziałów  Work Express, jednej z największych agencji pracy w Polsce. Spółka przejmie 80,11 % udziałów, na które przeznaczyła ponad 34 mln zł. Powiększenie grupy kapitałowej Work Service o kolejną firmę z branży usług personalnych wzmocni pozycję Spółki w dążeniu do objęcia pozycji lidera branży HR w trójkącie Berlin – Moskwa – Stambuł.

Przejęcie Work Express zostało zapowiedziane już w październiku, kiedy Spółka kupiła Antal International. Work Express działa od 2004 roku. Firma jest certyfikowaną agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.  Przychody za rok 2012 r. wyniosły 146 mln zł. Work Express specjalizuje się w rekrutowaniu Polaków do pracy za granicą, koordynując zatrudnienie kilku tysięcy osób w Polsce, Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a niebawem także na rynkach skandynawskich.

Umowa Przedwstępna została zawarta pod warunkami zawieszającymi (i) wydania przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej decyzji wyrażającej zgodę na nabycie udziałów przez Work Service oraz (ii) złożenia wniosków o wykreślenie wskazanych w umowie przedwstępnej zastawów rejestrowych z rejestru zastawów.

Po raz kolejny wybraliśmy firmę o bardzo mocnej pozycji na rynku i wysokich kompetencjach popartych wieloletnim doświadczeniem. Mamy pewność, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować wyznaczone cele biznesowe i stać się najsilniejszą marką w branży HR w tej części Europy – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service S.A.

Nasza konsekwencja w kontynuowaniu dynamicznego rozwoju organicznego Spółki przełoży się na przyszłoroczne wyniki finansowe. Przewidujemy znaczny wzrost przychodów Work Service, który w 2014 r. może sięgnąć 2 mld zł – dodaje Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

Cena nabycia Udziałów została obliczona w następujący sposób: (i) w przypadku, gdy nabycie Udziałów nastąpi przed datą zgromadzenia wspólników Work Express, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2013, Emitent zapłaci sprzedającym łącznie kwotę 34.348.011,37 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 kwota ta  zostanie skorygowana odpowiednio do wyliczenia opartego na EBIT Work Express za rok 2013, pomniejszonego o zadłużenie, powiększonego o gotówkę oraz skorygowanego w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej o wartość kapitału obrotowego netto.

Akwizycje umożliwią zwiększenie przewagi konkurencyjnej Work Service. Spółka będzie mogła oferować klientom szerszych wachlarz usług personalnych, uwzględniając w swojej działalności również współpracę z pracodawcami Europy Środkowo – Wschodniej. Zakup Work Express jest kolejnym etapem realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Spółki, który ma doprowadzić do objęcia pozycji lidera  usług HR na rynkach europejskich. Dotychczasowe akwizycje Work Service kosztowały  ponad 130 mln zł. W ciągu ostatnich kilku lat do grupy kapitałowej dołączyło 5 firm z sektora usług personalnych, które prowadzą działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Głównym inwestorem finansowym w Work Service S.A. jest fundusz private equity PineBrigde Investments. Funkcję doradcy inwestycyjnego pełni Dom Maklerski Trigon. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria CMS Cameron McKenna.

 

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Prowadzi działalność na terenie całego  kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 6 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Specjalizuje się w restrukturyzacjach w obszarze HR, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym oraz outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami. Oferuje także rozwiązania wykorzystujące umowy o pracę tymczasową. Już ponad 2000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a blisko 250 tysięcy osób rocznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved